RUKOVODEĆI ORGANI

KONGRES

Kongres je najviši organ Nove komunističke partije Jugoslavije i, po pravilu, održava se svake četvrte godine. Delegati Kongresa su svi članovi Centralnog komiteta NKPJ, svi sekretari republičkih, pokrajinskih i okružnih komiteta, članovi Sekretarijata SKOJ-a, predsednici Statutarne i nadzorne komisije, kao i delegati izabrani srazmerno broju članova u opštinskim organizacijama NKPJ, u broju i na način utvrđen odlukom Centralnog komiteta Nove komunističke partije Jugoslavije. Odluku o sazivanju i načinu priprema Kongresa donosi Centralni komitet NKPJ. Vanredni kongres se može sazvati u slučaju potrebe. Odluku o održavanju vanrednog Kongresa donosi Centralni komitet NKPJ. Vanredni kongres se može sazvati i na zahtev jedne republičke organizacije NKPJ. Vanredni kongres se može sazvati i na osnovu zahteva jedne trećine okružnih komiteta koji čine NKPJ. Sazivanje redovnog Kongresa mora se objaviti najmanje mesec dana pre održavanja.

 

CENTRALNI KOMITET

Centralni komitet je najviši organ Partije između dva kongresa. Centralni komitet NKPJ čine istaknuti, sposobni, odani i aktivni članovi Partije iz cele zemlje. On ima najmanje šezdeset jednog, a najviše sto trideset jednog člana. Centralni komitet rukovodi celokupnim radom NKPJ, organizuje saradnju sa drugim političkim partijama i pokretima u zemlji i inostranstvu. U svom radu Centralni komitet se rukovodi demokratskim centralizmom. Centralni komitet radi u plenumima. Plenume zakazuje Generalni sekretar, ili, po njegovom ovlašćenju, određeni član Sekretarijata NKPJ. Radom plenuma rukovodi Generalni sekretar, odnosno lice koje odredi on, a u njegovom odsustvu Sekretarijat.

 

SEKRETARIJAT (POLITBIRO)

Centralni komitet bira iz svojih redova sedamnaest, a najmanje devet članova Sekretarijata NKPJ. Sekretarijat je izvršno i operativno telo Centralnog komiteta NKPJ. On neposredno sprovodi politiku NKPJ, svih organizacija i organa NKPJ i koordinira njihov rad. Radom Sekretarijata rukovodi Generalni sekretar, ili lice koje on odredi. Članovi Sekretarijata mogu dobiti razna zaduženja za: organizaciona, politička, idejna, informativna, privredno-finansijska, kulturna, informativna, naučna, međunarodna i druga pitanja. Sekretarijat radi u sednicama koje se, po pravilu, održavaju jednom u petnaest dana. Sekretarijat može imati i stručnu službu.

 

GODIŠNJA KONFERENCIJA

Konferenciju saziva Centralni komitet. Delegati Konferencije su svi članovi Centralnog komiteta, sekretari pokrajinskih i okružnih komiteta, kao i određeni broj predstavnika opštinskih organizacija, o čemu odluku donosi Centralni komitet. Konferencija se može sazvati i na zahtev jedne republičke organizacije NKPJ, ili jedne trećine okružnih organizacija NKPJ. Konferencija se saziva po potrebi, a, po pravilu, jednom godišnje. Konferencija donosi odluke prostom većinom glasova. Glasanje može biti javno ili tajno, zavisno od odluke delegata. Odluke Konferencije mogu imati snagu Kongresa.

 

GENERALNI SEKRETAR

Kongres bira Generalnog sekretara na četiri godine. Generalni sekretar predstavlja NKPJ i rukovodi Centralnim komitetom i Sekretarijatom.

 

IZVRŠNI SEKRETAR

en_GBEnglish