HIMNA NKPJ

Himna NKPJ je “Internacionala”

“Internacionala” je svojevrstan prepev Manifesta KP Marksa i Engelsa. Ona je postala proleterska himna i borbeni poklič radnika čitavog sveta. Napisana je u ilegali neposredno posle sloma Pariske komune (1871. godine). Na Prvom kongresu Druge Internacionale 1899. godine “Internacionala” je postala zvanična himna svetskog proletarijata. Danas je to himna većine komunističkih partija širom sveta.

Ežen Potje

INTERNACIONALA

(1871.)

Ustajte svi na zemlji kleti,

Svi sužnji koje mori glad!

Nepravdi razum sad se sveti,

Tutnji već i selo i grad.

Nek tiranstvo sruši naša snaga,

Bezbrojno roblje, sad ustaj!

Nek svetu starom nema traga,

Svoj bedi sutra biće kraj!

Od silnih nama nema dara

Krvnici su nam car i bog!

Ko trudom sve na svetu stvara

Sam neka zgazi vraga svog.

Da nas zlotvor taj više ne davi,

I misao da ne guši mrak,

Raspirimo oganj u čas pravi,

I naš nek kuje čekić jak!

Naš zakon vlasnika sad tišti,

U ruci silnih krvav mač,

Pod njime sirotinja pišti,

On joj stvara bedu i plač.

Svi mi besmo sve dosad bespravni,

Jednakost nek je sad za nas,

U pravu postanimo ravni,

I sebi sami dajmo vlast.

U besu svome sam je ružan

Taj kralja novca gnusni soj.

A svima dužan i predužan,

Pljačka nam on trud i znoj.

Što naš rad nam stvori i osnaži,

Otmicom tuđ je zalogaj!

Al’ narod sada od njeg’ traži

Da vrati krvav zajam taj!

Nas varkom lagali su silni,

Nek mir je nama, njima boj!

A vojska, saveznik obilni,

Biće s nama, uz svoga svoj.

Osvajački ko u rat poziva

Da narod bude drugom rob,

Nek znade: naša puška živa

I njemu sprema crni grob!

Svud radnik i seljak se budi,

Visoko nose crven steg.

A širom zemlje radni ljudi

Silnike će nagnat’ u beg.

Što nam krv su vekovima pile

Tih crnih ptica skršmo let!

Kad s lica zemlje sve iščile,

Pod suncem nek zablista svet!

Pobede dan se javlja

Naš se združen kreće hod!

Internacionala

Nek bude ljudski rod.

(prepev: M.Bogdanović)