Fri. May 17th, 2024

REGISTRACIJA NKPJ

2009. godine Skupština Republike Srbije je donela zloglasni Zakon o političkim strankama, koji u mnogo čemu predstvalja savremenu „Obzanu“. Zakon je prvenstveno uperen protiv komunista sa ciljem da onemogući učešće na izborima jedinoj istinskoj opoziciji buržoaskim partijama, tj buržoaskom sistemu. Ovim zakonom NKPJ je izbrisana s liste registrovanih partija a za ponovno registrovanje je neophodno sakupiti 10.000 potpisa i overiti ih kod nadležnih organa, što je po sebi drakonski preduslov za političko organizovanje. Time ovaj Zakon u svojoj suštini predstavlja i jedan neustavni akt koji je dakle, paradoksalno, čak u suprotnosti i sa vrhunskim buržoaskim pravnim aktom.

Nova komunistička partija Jugoslavije učešće u parlamenternoj borbi vidi ne kao svoj cilj, već kao sredstvo za dosezanje glasne govornice s koje se možemo obratiti radnom narodu. Zato mi ne odustajemo od registracije partije iako po uslovima koje nismo mogli da biramo i na njih utičemo.

Važno je da svaki član i simpatizer ispune obrazac br.3 za registraciju Partije i overe ga u što kraćem roku u mesnoj kancelariji, opštini ili sudu. Jednu overenu kopiju koju potpisnik dobija natrag prilikom overe treba dostaviti centrali Partije.

Od ispunjenja ovog važnog zadatka zavisi da li ćemo na sledećim izborima u parlamentarnom nadmetanju imati ponovo jednu istinski proletersku opciju ili ne.

ZATO JE DA VAŽNO DA SVOJ POTPIS OVERIŠ I TI!