СИМБОЛИ НКПЈ

Као свој симбол Нова комунистичка партија Југославије носи традиционална комунистичка обележја – срп, чекић и црвену звезду петокраку стилизовани у једну целину.

Као комунистички симболи срп и чекић представљају индустријски пролетаријат и сељаке који заједно чине јединство индустријских и пољопривредних радника, а звезда петокрака означава симбол антифашистичког , али и антиколонијалног покрета.

Застава Нове комунистичке партије Југославије је црвене боје, у њеном левом горњем углу налази се симбол Партије. Десно, уз сам симбол, налазе се слова НКПЈ златасте боје. Слова могу бити исписана ћирилицом или латиницом.

Застава партијских организација у републикама претходне Југославије имају текст исписан на хрватском, словеначком и македонском језику и правопису.

Као свој симбол Нова комунистичка партија Југославије носи традиционална комунистичка обележја – срп, чекић и црвену звезду петокраку стилизовани у једну целину.

Као комунистички симболи срп и чекић представљају индустријски пролетаријат и сељаке који заједно чине јединство индустријских и пољопривредних радника, а звезда петокрака означава симбол антифашистичког , али и антиколонијалног покрета.

Застава Нове комунистичке партије Југославије је црвене боје, у њеном левом горњем углу налази се симбол Партије. Десно, уз сам симбол, налазе се слова НКПЈ златасте боје. Слова могу бити исписана ћирилицом или латиницом.

Застава партијских организација у републикама претходне Југославије имају текст исписан на хрватском, словеначком и македонском језику и правопису.