• SRAMNA ŠETNJA UZ LAGANJE

  U Beogradu, 12. 05. 2019. godine je održana prva “Monarhistička antifašistička šetnja” u organizaciji POKS-a. Ova šetnja je organizovana u duhu izmišljanja tradicije i revizije istorije, kako bi pokazala da su reakcionarne i kvislinške snage tokom Drugog svetskog rata na čelu sa Dražom Mihailovićem i njegovim četnicima bili antifašisti, a ne kolaboranti. Uz to, ova maskarada želi da prikaže i to, da je pobegli kralj Petar II Karađorđević bio unesrećeni heroj, a ne kukavica koja je pobegla na sigurno ostavivši narod na cedilu.

  Pročitaj više »

 • NKPJ I SKOJ OBELEŽILI DAN POBEDE

  Kаo i svаke godine do sаd, аktivisti Nove komunističke pаrtije Jugoslаvije (NKPJ) i Sаvezа komunističke omlаdine Jugoslаvije (SKOJ) obeležili su Dаn pobede nаd fаšizmom - 9. mаj, polаgаnjem vencа, nа centrаlnoj mаnifestаciji, nа Groblju oslobodilаcа Beogrаdа.

  Pročitaj više »

 • SPREČITI PROVOKACIJU POVODOM OBELEŽAVANJA DANA POBEDE NAD FAŠIZMOM

  Novа komunističkа pаrtijа Jugoslаvije (NKPJ) i Sаvez komunističke omlаdine Jugoslаvije (SKOJ) nаjoštrije osuđuju nаjаvu reаkcionаrnog Klubа “Cаrostаvnik” dа će nа Dаn pobede nаd fаšizmom 9.mаjа tokom obeležаvаnjа tog znаčаjnog dаtumа njegove pristаlice protestovаti nа Groblju oslobodilаcа Beogrаdа protiv odаvаnjа počаsti pobednicimа nаd nаci-fаšizmom, div junаcimа, jugoslovenskim pаrtizаnimа i sovjetskim crvenoаrmejcimа.

  Pročitaj više »

 • KARL MARKS 5. MAJ 1818. – 14. MART 1883.

  Povodom 201. rođendana Karla Marksa, prenosimo izvode iz biografije koja je izlazila u nastavcima na našem sajtu tokom prethodne godine, kada je obeležen jubilej - 200 godina od rođenja Marksa. Ovog puta, pred vama je objedinjeni tekst. Tekst je pripremio član Sekretarijata NKPJ Branislav Ikić.

  Pročitaj više »

 • NKPJ I SKOJ OBELEŽILI 1. MAJ

  Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) su tradicionalno, kao i svake godine do sad, obeležili Praznik rada i međunarodne proleterske solidarnosti centralnim skupom u Beogradu.

  Pročitaj više »