NAŠA STVAR

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) je revolucionarna marksističko-lenjinistička partija koja se zalaže za ukidanje postojećih eksploatatorskih društveno-ekonomskih odnosa uspostavljenih u Srbiji, nakon razgradnje socijalizma 1990. godine a naročito nakon kontrarevolucionarnog puča izvršenog 5.oktobra 2000. godine, i stvaranje socijalističkog društvenog sistema ( u prvoj fazi), odnosno komunističkog besklasnog društva ( u drugoj ujedno i poslednjoj fazi borbe za oslobođenje rada). Kao ubeđeni zagovornici marksističko-lenjinističke ideologije i dijalektičkog materijalizma, mi pripadnici NKPJ zastupamo neoborivu naučnu činjenicu da je istinsku slobodu, jednakost, pravdu i mir, kao i ukidanje klasnih razlika i nepravdi i eksploataciju tuđeg rada zarad profita jedino moguće ostvariti promenom drušvenog sistema u kome živimo, stvaranjem socijalizma i komunističke perspektive. Promena društvenog sistema predstavlja revolucionarni proces koji NKPJ u potpunosti podržava i spremna je da ga iznese na svojim plećima. Nosilac progresivnih društveno-ekonomskih promena je radnička klasa, jedina koja stvar višak vrednosti i jedina koja garantuje razvoj i napredak. Buržoazija je parazitska uzurpatorska klasa koja plodove tuđeg rada prisvaja sebi i kao takva mora da nestane i nestaće sa istorijske scene. Da bi se to ostvarilo, radnička klasa u savezu sa seljaštvom ( koje ima istovetne interese kao i radnička klasa ) i poštenom inteligencijom treba da povede borbu protiv vladajuće eksploatatoske klase, buržoazije. Na čelu te borbe proletarijata treba da se nalazi njegova avangarda, najborbeniji i najsvesniji odred i neotuđiv deo radničke kase, revolucionarna marksističko-lenjinistička partija. Takva partija na prostoru Srbije i cele bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije je NKPJ. NKPJ korača putem koji su ustanovili klasici naučnog socijalizma Marks, Engels,Lenjin i Staljin. U skladu s tim NKPJ se podjednako protivi štetnim uticajima ideološkog revizionizma i reformističkog oportunizma sa jedne, kao i avanturističkim i antidijalektičkim težnjama takozvaog “ultralevičarenja” (čiji je najveći kritičar bio vođa Oktobarske revolucije i svetskog proletarijata Vladimir Iljič Lenjin) sa druge strane. NKPJ u svojim redovima ima i podmladak, Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) koji predstavlja avangardu, odnosno vodeći odred mladih radnika, seljaka, studenata i srednjoškolaca. Pored borbe za socijalizam i komunističku perspektivu NKPJ se bori i za obnovu naše domovine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. NKPJ ističe da je našu socijalističku domovinu SFRJ uništio zapadni imperijalizma uz pomoć svojih slugu, unutrašnjih antijugoslovenskih i nacionalističkih petokolonaških klika, tako da se obnova SFRJ postavlja kao progresivan cilj suprotstavljen reakcionarnom procesu imperijalističkog razbijanja naše socijalističke domovine i izazivanju bratoubilačkog građanskog rata na njenim prostorima. Stoga, iako je sedište NKPJ u Beogradu, na teritoriji Srbije, naša Partija i SKOJ se ne odriču od delovanja i u drugim delovima naše trenutno razrušene socijalističke domovine Jugoslavije. NKPJ je jedina članica međunarodnog komunističkog pokreta sa prostora bivše Jugoslavije dok je SKOJ zvaničan član Svetske federacije demokratske omladine (WFDY) naslednice nekadašnje Komunističke omladinske internacionale (KOI). NKPJ se kategorički protivi članstvu Srbije u tamnici naroda Evropskoj uniji i zalaže se za nestanak te reakcionarne imperijalističke tvorevine koja služi da bogati budu još bogatiji a siromašni još siromašniji. Takođe, NKPJ se izričito protivi članstvu Srbije u NATO, udarnoj imperijalističkoj pesnici u borbi protiv slobodoljubivih država i naroda u svetu.

NKPJ poziva sve radnike, seljake, nezaposlene, poštenu inteligenciju, studente i srednjoškolce, sve ljude koji žive od svog rada da pristupe Partiji i SKOJ-u. Jer, NKPJ nije samo Partija koja zastupa interese radničke klase, već je istovremeno i njen integralni i neodvojivi deo, njen avangardni rukovodeći odred. Stoga je, neizostavno, vaše mesto u redovima NKPJ. Samo oni koji se bore mogu da računaju na pobedu a bolji i pravedan život građane čeka samo u socijalizmu. Kapitalizam ne može biti popravljen, već mora biti uništen kao prevaziđen i štetan. Taj revolucionarni čin predstavlja dijalektičku zakonitu etapu u razvoju čovečanstva. Stoga, NKPJ ponosno ističe svoju parolu “Marksizam –lenjinizam, rušimo kapitalizam”.

REGISTRACIJA NKPJ

2009. godine Skupština Republike Srbije je donela zloglasni Zakon o političkim strankama, koji u mnogo čemu predstvalja savremenu „Obzanu“. Zakon je prvenstveno uperen protiv komunista sa ciljem da onemogući učešće na izborima jedinoj istinskoj opoziciji buržoaskim partijama, tj buržoaskom sistemu. Ovim zakonom NKPJ je izbrisana s liste registrovanih partija a za ponovno registrovanje je neophodno sakupiti 10.000 potpisa i overiti ih kod nadležnih organa, što je po sebi drakonski preduslov za političko organizovanje. Time ovaj Zakon u svojoj suštini predstavlja i jedan neustavni akt koji je dakle, paradoksalno, čak u suprotnosti i sa vrhunskim buržoaskim pravnim aktom.

Nova komunistička partija Jugoslavije učešće u parlamenternoj borbi vidi ne kao svoj cilj, već kao sredstvo za dosezanje glasne govornice s koje se možemo obratiti radnom narodu. Zato mi ne odustajemo od registracije partije iako po uslovima koje nismo mogli da biramo i na njih utičemo.

Važno je da svaki član i simpatizer ispune obrazac br.3 za registraciju Partije i overe ga u što kraćem roku u mesnoj kancelariji, opštini ili sudu. Jednu overenu kopiju koju potpisnik dobija natrag prilikom overe treba dostaviti centrali Partije.

Od ispunjenja ovog važnog zadatka zavisi da li ćemo na sledećim izborima u parlamentarnom nadmetanju imati ponovo jednu istinski proletersku opciju ili ne.

ZATO JE DA VAŽNO DA SVOJ POTPIS OVERIŠ I TI!


Živeo marksizam – lenjinizam!

Živeo proleterski internacionalizam!

Živela Nova komunistička partija Jugoslavije!