XXIII KONGRES DKP

Komunistička partija Nemačke – DKP je u Frankfurtu održala je svoj XXIII Kongres.


Kongres je razmatrao aktuelnu situaciju u Nemačkoj sa posebnim osvrtom na stanje u nemačkom zdravstvu, celokupnoj alarmantnoj socijalnoj situaciji na prostoru bivšeg DDR-a, kao i brojna pitanja od međunarodnog značaja.

Kongres je kao osnovne strateške ciljeve daljeg razvoja DKP-a postavio veći zaokret ka potrebama radničke klase, potrebom njihove veće participacije u redovima DKP-a, kao i izgradnju stabilne baze i mreže organizacija DKP-a širom Nemačke.

Kao poseban uspeh na Kongresu je istaknuto da je DKP posle više decenija uspela da učestvuje na izborima u Nemačkoj što govori o boljim organizacionim sposobnostima i masovnosti DKP-a.

Tim povom Nova komunistička partija Jugoslavije uputila je reči podrške ističući “Verujemo da će odluke donete na Vašem Kongresu doprineti većoj mobilizaciji Vaše partije, izgradnji čvrstih osnova za nove borbe u izgradnji snažnog antikapitalističkog fronta u Nemačkoj i angažovanja u okviru svetskog komunističkog pokreta“ uz duboko uverenje „da će se i u narednom periodu produbiti naši međusobni odnosi i saradnja“.

Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

03.03.2020.