ODRŽAN SKUP TITO DA OSTANE – GANGULA DA ODE 

Nova komunistička partija Jugoslavije i Savez komunističke omladine Jugoslavije su održali skup Tito da ostane – Gangula da ode. Na skupu pored naše partije i … Continue reading ODRŽAN SKUP TITO DA OSTANE – GANGULA DA ODE