Наша ствар

Нова комунистичка партија Југославије (НКПЈ) је револуционарна марксистичко-лењинистичка партија која се залаже за укидање постојећих експлоататорских друштвено-економских односа успостављених у Србији, након разградње социјализма 1990. године а нарочито након контрареволуционарног пуча извршеног 5.октобра 2000. године, и стварање социјалистичког друштвеног система ( у првој фази), односно комунистичког бескласног друштва ( у другој уједно и последњој фази борбе за ослобођење рада). Као убеђени заговорници марксистичко-лењинистичке идеологије и дијалектичког материјализма, ми припадници НКПЈ заступамо необориву научну чињеницу да је истинску слободу, једнакост, правду и мир, као и укидање класних разлика и неправди и експлоатацију туђег рада зарад профита једино могуће остварити променом друшвеног система у коме живимо, стварањем социјализма и комунистичке перспективе. Промена друштвеног система представља револуционарни процес који НКПЈ у потпуности подржава и спремна је да га изнесе на својим плећима. Носилац прогресивних друштвено-економских промена је радничка класа, једина која ствар вишак вредности и једина која гарантује развој и напредак. Буржоазија је паразитска узурпаторска класа која плодове туђег рада присваја себи и као таква мора да нестане и нестаће са историјске сцене. Да би се то остварило, радничка класа у савезу са сељаштвом ( које има истоветне интересе као и радничка класа ) и поштеном интелигенцијом треба да поведе борбу против владајуће експлоататоске класе, буржоазије. На челу те борбе пролетаријата треба да се налази његова авангарда, најборбенији и најсвеснији одред и неотуђив део радничке касе, револуционарна марксистичко-лењинистичка партија. Таква партија на простору Србије и целе бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије је НКПЈ. НКПЈ корача путем који су установили класици научног социјализма Маркс, Енгелс,Лењин и Стаљин. У складу с тим НКПЈ се подједнако противи штетним утицајима идеолошког ревизионизма и реформистичког опортунизма са једне, као и авантуристичким и антидијалектичким тежњама такозваог “ултралевичарења” (чији је највећи критичар био вођа Октобарске револуције и светског пролетаријата Владимир Иљич Лењин) са друге стране. НКПЈ у својим редовима има и подмладак, Савез комунистичке омладине Југославије (СКОЈ) који представља авангарду, односно водећи одред младих радника, сељака, студената и средњошколаца. Поред борбе за социјализам и комунистичку перспективу НКПЈ се бори и за обнову наше домовине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. НКПЈ истиче да је нашу социјалистичку домовину СФРЈ уништио западни империјализма уз помоћ својих слугу, унутрашњих антијугословенских и националистичких петоколонашких клика, тако да се обнова СФРЈ поставља као прогресиван циљ супротстављен реакционарном процесу империјалистичког разбијања наше социјалистичке домовине и изазивању братоубилачког грађанског рата на њеним просторима. Стога, иако је седиште НКПЈ у Београду, на територији Србије, наша Партија и СКОЈ се не одричу од деловања и у другим деловима наше тренутно разрушене социјалистичке домовине Југославије. НКПЈ је једина чланица међународног комунистичког покрета са простора бивше Југославије док је СКОЈ званичан члан Светске федерације демократске омладине (WФДY) наследнице некадашње Комунистичке омладинске интернационале (КОИ). НКПЈ се категорички противи чланству Србије у тамници народа Европској унији и залаже се за нестанак те реакционарне империјалистичке творевине која служи да богати буду још богатији а сиромашни још сиромашнији. Такође, НКПЈ се изричито противи чланству Србије у НАТО, ударној империјалистичкој песници у борби против слободољубивих држава и народа у свету.

НКПЈ позива све раднике, сељаке, незапослене, поштену интелигенцију, студенте и средњошколце, све људе који живе од свог рада да приступе Партији и СКОЈ-у. Јер, НКПЈ није само Партија која заступа интересе радничке класе, већ је истовремено и њен интегрални и неодвојиви део, њен авангардни руководећи одред. Стога је, неизоставно, ваше место у редовима НКПЈ. Само они који се боре могу да рачунају на победу а бољи и праведан живот грађане чека само у социјализму. Капитализам не може бити поправљен, већ мора бити уништен као превазиђен и штетан. Тај револуционарни чин представља дијалектичку закониту етапу у развоју човечанства. Стога, НКПЈ поносно истиче своју паролу “Марксизам –лењинизам, рушимо капитализам”.

Живео марксизам – лењинизам!

Живео пролетерски интернационализам!

Живела Нова комунистичка партија Југославије!