IV КОНГРЕС НКПЈ

IV конгрес Нове комунистичке партије Југославије с успехом је одржан 28.11.2015. у Београду, у седишту Партије.Тек нешто мање од 66 делегираних чланова Партије за учешће у раду Конгреса из различитих крајева земље, присуствовало је истом и узело активно учешће у свим тачкама дневног реда. Дневни ред је садржао следеће тачке:

- Отварање Конгреса уз интонирање "Интернационале" и химне "Хеј Словени";

- Уводни реферати чланова руководства;

- Подношење финансијског извештаја IV конгресу;

- Подношење резолуција IV конгреса;

- Дискусија и усвајање резолуција;

- Усвајање Програма и Статута Патије;

- Избор Централног комитета Партије;

- Избор Секретаријата Партије;

- Избор Извршног секретара;

- Избор Генералног секретара;

Све тачке дневног реда проматране су пажљиво и темељно, уз живе дискусије у којима се говорило о политичкој линији и организационим питањима Партије, као и о општим друштвено-политичким околностима у којима Партија делује.

Нешто после 11 часова, уз интонирање химне наше Партије и химне међународног пролетаријата „Интрернационале“, као и химне наше домовине „Хеј Словени“, после избора радног тела Конгреса и верификационе комисије, IV Конгрес Нове комунистичке партије Југославије је званично почео с радом.

Уводне реферате поднели су Генерални секретар НКПЈ, друг Батрић Мијовић, Извршни секретар НКПЈ, друг Александар Бањанац, Секретар за међународне односе НКПЈ, друг Маријан Кубик, Први секретар СКОЈ-а, друг Александар Ђенић, и чланица Секретаријата Партије и Главна и одговорна уредница партијског органа "Нови комунист" другарица Весна Милуновић.

Генерални секретар Партије, друг Мијовић, између осталог у свом говору је истакао како: „Наша Партија IV конгрес дочекује у условима велике светске економске кризе, друштвених противречности и империјалистичке агресије у борби за поновну прерасподелу света. Крупни капитал настоји да мање земље и народе колонизује, а радничку класи претвори у робове, а све под плаштом ширења демократије. Технолошки развој, уместо да допринесе свеопштем благостању и бољем животу, заправо служи да се обогате појединци. Радници живе на ивици егзистенције. Радничка класа је неорганизована и разједињена, као и руководства синдиката. У нашој земљи многи од њих заправо представљају директну подршку капиталистима и штите њихове интересе. Предузећа се распродају домаћој и белосветској банди, а радници остају без посла. Све више наше стање личи на стање класичне колоније. Такође се распродају и природна богатства – рудници, минералне воде, пољопривредно земљиште... Овако се ствара вазални однос према страним кредиторима и међународним финансијским центрима моћи. Такви су услови у којима ради наша Партија, стојећи чврсто на позицији марксизма-лењинизма и пролетерског интернационализма.“

Друг Мијовић је даље истакао: „како је НКПЈ формирана пре 25 година, како ми не признајемо разбијање Југославије, те како је за њену судбину одговорно, између осталог, и некадашње руководство Савеза Комуниста Југославије, у спрези са спољним фактором. Јачање национал шовинизма је кулминирало са употребом насиља, а наша Партија се томе оштро супротставља.

НКПЈ је од оснивања на мети буржоаских партија, али и тзв. левичарских партија. Руководство Партије одлучно брани свој Програм заснован на политици марксизма-лењинизма и противи се њеном идејно-политичком и организационом растакању кроз штетна уједнињења и утапања у партије и покрете који такву оријантацију немају. Истина, нећемо моћи да учествујемо на буржоаским изборима, пре свега због Закона о политичким странкама. Но, апелујемо и трудићемо се да скупимо 10. 000 потписа који се од нас траже. Захтеваћемо да се активности на том пољу побољшају.

Оштро се супротстављамо уласку у творевину империјалистичких земаља за поробљавање и пљачку мањих народа, ЕУ. Оштро осуђујемо приближавање Србије НАТО агресорима.

Партија је успешно организовала актинвности пре свега захваљујући младим друговима из СКОЈ-а. Посебно ценимо њихов рад на омасовљењу и кадровском јачању.

Извршни органи партије су остваривали договорену политику, пре свега ревносним ангажовањем Секретаријата НКПЈ.

Посебна пажња је посвећена активности ућешћа у Међународном комунистичком покрету, у коме Партија ужива велики углед. Ми смо једина партија са простора бивше Југолавије у тој асоцијацији“, закључио је друг Мијовић.

После паузе која је уследила после уводних реферата, прешло се на представљање финансијског извештаја за период од претходног Конгреса из 2012. године до данас. Извештај је испред секретаријата НКПЈ поднео друг Владимир Давидовић. У извештају друга Давидовића свим делегатима Конгреса је предочен ток прихода и расхода у наведеном периоду, као и удео добровољних прилога, чланарина и других прихода у укупном партијском буџету.

По усвајањуј финансијског извештаја прешло се на изношење предлога различитих резолуција везаних за план рада и стретегију деловања наше Партије. Резолуције које су се нашле на дневном реду су следеће:

- "Резолуција о плану краткорочног деловања НКПЈ до V конгреса с освртом на опште актуелне социјалне и политичке околности рада Партије" коју је поднео друг Александар Бањанац (*ова резолуција у извесном смислу представља усвојен путоказ за рад Партије до следећег Конгреса);

- "Резолуција о међународним питањима и сарадњи са компартијама света" коју је поднео друг Маријан Кубик;

- "Стратегија рада НКПЈ у југословенским републикама " коју је поднео друг Марко Шовић;

- "Резолуција о ставу НКПЈ према другим левичарским партијама и покретима у земљи" је поднела другарица Весна Милуновић;

- "Омладинска резолуција" коју је поднео друг Александар Ђенић;

- "Резолуција о студентским питањима" коју је поднео друг Јован Живановић;

Све поднесене резолуције су биле усвојене, али после исцрпних дискусија и у неким случајевима знатних промена и допуна с којима су изгласане.

По завршетку свих дискусија и усвајања резолуција прешло се на усвајање Програма и Статута Партије. Премда је Годишња конференција НКПЈ која је одржана у фебруару ове године усвојила и у извесном смислу „освежила“ Програм и Статут Партије, Конгресу није преостало ништа друго него да дефинитивно потврди та два текста, која су доступна на нашој званичној интернет презентацији у рубрици „ДОКУМЕНТИ“.

После још једне паузе која је потом уследила прешло се на изгласавање Централног комитета, Секретаријата Партије, Извршног и Генералног секретара. Предлоге кандидата за сва тела и функције предложио је Секретаријат Партије. За ЦК Партије је изабрано 43 члана, за Секретаријат 19 чланова, а за Извршног и Генералног секретара на предлог Секретаријата поново су изгласани друг Александар Бањанац и друг Батрић Мијовић. Другови Бањанац и Мијовић су се захвалили Конгресу на указаном поверењу уз обећање да ће настојати да га оправдају и уз напомену да ће се напорно радити на даљем подмлађивању најужег руководства Партије, те да већ на следећем Конгресу или некој од партијских конференција можемо очекивати такав избор.

После честитки упућених свима које је Конгрес изгласао у органе Партије, рад IV конгреса после исцрпног рада је завршен.

Исцрпни рад до касних послеподневних сати није спречио присутне делегате да по завршетку рада Конгреса одрже Свечану академију у част Дана републике - 29. новембра. Уз подсећање на историјски значај и важност овог празника за радни народ читаве Југославије, подвучено је да је симболика одржавања Конгреса у сусрет Дану републике нимало случајна.

На крају је закључено да одлуке Конгреса аутоматски ступају на снагу, а у периоду пред нама предстоји пуно вредног рада да се оне спроведу у дело.

Секретаријат НКПЈ,

Београд,

30.11.2015.