АКТИВИСТИ НКПЈ И СКОЈ-а ПРЕДАЛИ ПИСМО СКУПШТИНСКОМ ОДБОРУ

Активисти НКПЈ и СКОЈ-а су данас предали Одбору Скупштине Србије за уставна и законска питања захтев за укидање дискриминаторског изборног закона који је на снази у Републици Србији. Непосредан разлог за то је најављено спуштање прага цензуса на предстојећим републичким изборима на 3%, што сматрамо чином безочног обмањивања јавности од стране актуелне власти тобожњим уступцима мањим партијама ради што веће парламентарне заступљености и тих опција. Суштински проблем се не крије у висни цензуса већ у предизборним одредбама које су крање дискриматорске посебно према комунистима.


Подсећања ради, ми смо 18.1. 2020. године упутили протестно писмо Скупштини Републике Србије поводом захтева за укидање дискриминаторског изборног закона који је на снази у Републици Србији.

Више о овом ставу износимо у даљем тексту писма које је достављено скупштини:

Захтев Нове комунистичке партије Југославије (НКПЈ) за укидање Закона о изборима и Закона о политичким партијама у Србији.

На увид Одбору Скупштине Србије за уставна и законска питања

Упућујемо вам овај захтев како би Народна скупштина покренула процедуру за укидање Закона о изборима и Закона о политичким партијама у Србији који су у потпуности дискриминаторски према политичким представницима радног народа наше земље.

У Србији је на снази изборни закон који од учесника на изборима тражи да уз кандидатску листу доставе и 10.000 потписа оверених пред надлежним судским органима. Сваки од тих потписа са плаћа. Србија има дистриминаторски изборни закон који спада у ред најлошијих и најнеправеднијих у целом свету. Тај закон је донет како би се спречили комунисти, као једини истински заступници интереса радног народа, да учествују у изборима. Актуелни изборни закон комунисте у Србији спречава да изађу на изборе дискриминаторским прописом о 10.000 судски оверених потписа којима се подржава изборна листа. У условима антикомунистичке хистерије од људи који подржавају листу НКПЈ се тражи да се својим потписима овереним у суду декларишу као чланови или симпатизери комуниста. Изборним законом се од комуниста тражи да држави фактички доставе списак својих чланова и симпатизера. Такве законске одредбе у пракси могу да застраше грађане спремне да подрже листу НКПЈ који раде у државној управи, јавним предузећима, компанијама које контролише држава или раде код приватних послодаваца. Највећи број наших симатизера, уплашен од могућег губитка посла и за егзистенцију својих породица, иако то жели, није спреман да подржи комунистичку листу оправдано се плашећи евентуалних одмазде буржоаских послодаваца. Такође, сваки оверени потпис се плаћа држави, исто тако се плаћа услуга судског оверивача а паре се не враћају у случају да изборна листа не буде призната што представља додатну дискриминацију која комунистима онемогућава излазак на изборе. Такве одредбе представљају оргоман финансијски трошак за НКПЈ, јер наше организације не могу да рачунају на изворе финансирања који су доступни буржоаским странкама. НКПЈ се финанасира искључиво из чланарине и добровољних прилога, и не може да рачуна на средства која су доступна буржоаским странкама на власти нити добија баснословне донације од представника крупног капитала какав је случај и са владајућим и са опозиционим буржоаским странкама.

Србија има и најреакционарнији закон о регистрацији политичких партија, који изискује 10.000 потписа оснивача који се исто тако плаћају. И тај закон је усмерен на онемогућавања политичког организовања првенствено комуниста али и радничког покрета уопште. Само оне партије које испуне дискриминаторске критеријуме, а то су у Србији искључиво буржоаске партије, могу да рачунају на финансирање из буџета, тако да је комунистима и на тај начин онемогућено да користе новчана средства потребна за кампању. Изборни и закон о политичким партијама су прављени тако да се онемогућава равноправно учешће на изборима партијама које нису на државним или јаслама тајкуна, а то су у првом реду комунисти.

Због свега наведеног НКПЈ тражи да се оба дискриминаторска закона укину и уместо њих донесу нова законска решења која би отклонила све одредбе које аутентичним представницима радног народа онемогућавају уставно право да учествују на изборима. У првом реду НКПЈ захтева да се бројка од 10.000 потписа смањи на 1.000 као и да се овера потписа не наплаћује.

За Секретаријат Нове комунистичке партије Југославије,

Генерални секретар,

Александар Бањанац

Београд,

04. 02. 2020.