ЗАУСТАВИТИ ЗАПОШЉАВАЊЕ НА ЛИЗИНГ

Нова комунистичка партија Југославије (НКПЈ) у потпуности одбацује Предлог закона о агенцијском запошљавању који је усвојила Влада Србије јер је реч о новом антирадничком закону чији је једини циљ обезбеђивање још већих профитних стопа страним и домаћим приватним послодавцима.


Овај закон представља “бацање прашине у очи” радним људима јер наводно “штити сва права запослених на лизинг” и покушава да оправда агенцијско запошљавање. Суштина је потпуно другачија. Иако ће запослени у агенцији моћи да раде и за стално свеједно ће имати ниске плате, неће моћи синдикално да се организују нити да се боре за своја основна радничка права.

Основни проблем који у потпуности дискриминише запослене преко агенција је податак да ће послодавац имати право да ангажује 100 одсто радне снаге преко агенције за запошљавање. То значи да фирма не мора да има ниједног запосленог радника већ све може да их изнајми на лизинг од агенције. Једини услов је да код агенције за запошљавање ти радници буду примљени за стално. То им наводно омогућава синдикално организовање, колективно преговарање, штрајк, право на боловање, годишњи одмор и плату не мању од предвиђене за одређено радно место код послодавца коме су изнајмљени. Међутим, радници на лизниг на све то ће моћи да рачунају само на папиру.

Под бројем један, тачно је да ће радници бити формално у могућности да се удруже у синдикат али то право ће моћи да остваре само код агенције која их запошљава односно изнајмљује другим послодавцима. Дакле, неће моћи синдикално да се организују ни делују код послодавца који их је изнајмио што значи да неће имати право ни на колективно преговарање и закључивање колективног уговора. Исто тако, штрајк ће им законски бити омогућен само у просторијама послодавца код кога су пријављени а то је агенција за запошљавање. У случају таквог штрајка послодавац може сасвим легално да откаже уговор са том агенцијом због тога “што се радници нису појавили на послу” и да ангажује другу агенцију за запошљавање. Што се тиче коришћења одмора и боловања проблем је у томе што се ниједан радник на лизинг неће усудити да их користи у страху да му се послодавац неће осветити тако што ће га отпустити. Отпуштање радника на лизинг је веома једноставно и законски предлог предвиђа да је довољно да послодавац затражи од агенције замену радника због “кршења радне дисциплине” која је заснована једино на “доказима” и интерним документима послодавца-корисника.

Такође код послодавца-корисника који изнајмљује 100 одсто радне снаге од агенције не постоји упоредни пример плате на одређеном радном месту тако да послодавац поступа по закону ако тим радницима да минималну зараду плус један динар. Као “велико достигнуће” овог законског решења се наводе право на отпремнину у случају да агенција раднику не може да обезбеди нови ангажман и зараду у периоду између два ангажмана. Међутим, с обзиром да ће послодавци-корисници накнаду за ангажовање радника плаћати агенцији а да ће она узимати део зараде за себе лако је претпоставити да ће зараде радника на лизинг и даље бити ниске. Што се тиче загарантованих зарада између два запослења законска решења предвиђају да послодавац није дужан да у таквим ситуацијама исплаћује више од пет одсто од минималне зараде за запосленог који не мора радити дуже од пет одсто радног времена , што даје цифру од око 1.500 динара месечно.

Сасвим је јасно да је агенцијско запошљавање у капитализму засновано зарад интереса послодаваца а на штету радника. Поента је обезбедити још лакшу експлоатацији пролетаријата уз стицање што већих профитних стопа. Овакав вид запошљавања омогућава приватним послодавцима да мање плаћају запослене а агенцијама да стичу профит “давањем услуга” иако је у пракси реч о паразитској институцији која не ради ништа.

НКПЈ захтева од буржоаске Владе Србије да одмах повуче Предлог закона о агенцијском запошљавању, да се пословање агенцијама за изнајмљивање радне снаге забрани а свим њиховим радницима ангажованим код послодавца-корисника заснује стални радни однос.

НКПЈ позива синдикате, радничке организације и целокупну прогресивну јавност да се удружи и легалним протестним акцијама спречи усвајање овог антирадничког и антинародног закона као и да се избори за укидање запошљавања на лизинг, као најбезочнијег вида експлоатације и тлачења.

Секретаријат Нове комунистичке партије Југославије,

Београд,

13.08.2019.