МЕРЕ ПОДРШКЕ АНТИНАРОДНИМ КРВОПИЈАМА, ПРИВАТНИМ ИЗВРШИТЕЉИМА

Нова комунистичка партија Југославије (НКПЈ) најоштрије осуђује измене и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу које су донете како би се поспешило антинародно деловање приватних извршитеља а све у циљу што успешнијег гомилања прихода страног и домаћег крупног капитала.


Иако пропаганда буржоаског проимперијалистичког режима Александра Вучића измене овог антинародног и антирадничког закона покушава да прикаже као брану за махинације и бахатост приватних извршитеља у суштини су оне донесене како би се отклониле потешкоће са којима се судски извршитељи сусрећу приликом покушаја исељења. Наиме, противници безочне идеје да због лихварских интереса похлепних страних банака радни човек може да остене без крова над главом, редовно са пуним моралним правом ометају нељудско и антицивилизацијско делање антинародних крвопија, приватних извршитеља. Да би то спречила у будућности буржоаска власт је изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу предвидела ригорозне и срамне казне у висини од од 10.000 до 200 хиљада динара за физичка лица и од 100 хиљада до два милиона динара за удружења грађана која спречавају исељења. Такође у изменама овог антинардног и антирадничког закона забрана продаја куће или стана због дуга у висини до 5.000 евра је предвиђена само за комунална дуговања (а јавно-комунална предузећа у пракси и досад нису предлагала меру исељења за дугове до тог износа) али не и за дуговања према лихварским страним банкама и грамзивом приватном експлоататорском капиталу. Из предоченог се јасно види да је актуелни буржоаски проимперијалистички режим слуга интереса крупног капитала а не грађана Србије, односно јасно се види чије интересе штити.

Одређене мере у новим законским решењима које имају за циљ да донекле сузбију похлепу приватних извршитеља који добијају високе новчане износе за свој “рад” нису донесене зато што буржоаска власт жели да олакша живот народу и разуме муку сиротиње већ због тога што је незадовољство грађана бахатошћу и бестидношћу приватних извршитеља толико велика да озбиљно угрожава подршку коју владајући буржоаски проимперијалистички режим ужива у бирачком телу. Међутим и поред перфидних покушаја режима, попут овога, људи који живе од свога рада из дана у дан све више схватају и одбацују антинародни карактер актуелне буржоаске власти, који се одражава и кроз подршку извршитељима, као што схватају и одбацују антинародни карактер актуелне буржоаске опозиције.

НКПЈ захтева моментално укидање службе приватних извршитеља, забрану заплене и продаје станова породица које немају други кров над главом као и смањење лихварских екстрапрофитерских камата страних банака у Србији. Такође, НКПЈ захтева и формирање националне развојне банке која би кредитирала послове домаће привреде, процес реиндустријализације, повећавања стопе запослености и јачања егзистенције и куповне моћи радног народа што је једини гарант редовног измиривања свих обавеза грађана према држави, односно буџетским давањима из којих треба да се финансира здравство, школство и социјална заштита.

Секретаријат Нове комунистичке партије Југославије

Београд,

02.08. 2019.