ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ФАРСА РЕЖИМА

Одржани избори за чланове савета месних заједница у десетак војвођанских места показали су се као права политичка фарса. Готово у свим местима где су одржани избори за чланове савета месних заједница истакнути кандидати су били једино представници владајуће Српске напредне странке захваљући низу околности које је сама власт изрежирала.


Увођењем посебно овлашћених нотара за оверу потписа за истицање кандидата омогућено је низ дискриминаторских мера. У пракси, недовољан број нотара омогућава владајућим структурама да "резервишу" на неограничено време нотара који је у обавези да оверава потписе за кандидате и да током тог времена то не чини ни за једну другу страну у изборном процесу.

Променама Закона о локалним самоуправа број чланова савета месних заједница је значајно смањен. У пракси то значи да се искључује могућност да шира јавност у чијем интересу месне заједнице теоретски треба да раде, учествује у њиховом раду и креирању политике, доношењу одлука од битног значаја за функционисање МЗ и живот њених грађана.

Нова комунистичка партија Југославије се залаже да локална самоуправа и администрација морају бити крајње поједностављене, приступачне сваком грађанину, функционалне, рационалне и ефикасне. Стога треба искорењивати све облике бирократизма, корупције и злоупотребе службеног положаја. Оне морају деловати у духу високе одговорности пред народом, проширивати и продубљивати везе са масама и бити преокупиране њиховим потребама и бригама. Зато је неопходно подстицати стварно учешће грађана кроз њихову могућност да бирају и буду бирани, предлажу, контролишу и опозивају своје представнике.

НКПЈ позива радне људе да узму активно учешће у креирању нове политике и стварања Народног фронта који ће се супротставити владавини крупног капитала и буржоаске антинародне власти на свим нивоима.

Покрајински комитет Нове комунистичке партије Југославије за Војводину

Нови Сад,

27.02.2019.