ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА НКПЈ

Нова комунистичка партија Југославије (НКПЈ) одржаће Годишњу конференцију на самом почетку идуће 2018. године, у суботу 13. јануара, у 12 часова у хотелу Славија у Београду.То ће бити прилика за анализу деловања Партије и партијских органа током 2017., као и да се утврди план активности за наступајућу 2018.

Главни акценат је на организационим питањима, као и теми предстојећих избора у Београду.

Право учешћа у раду Годишње конференције у својству делегата имају сви чланови Централног комитета, секретари покрајинских и окружних комитета.

Секретаријат НКПЈ,

29. 12. 2017.