POZDRAVNA PORUKA NKPJ-a POVODOM 90. GODINA OD OSNIVANJA KOMUNISTIČKE PARTIJE VIETNAMA (KPV)

Povodom velikog jubileja, 90 godina od osnivanja Komunističke partije Vijentanama, Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) je prenela bratske i drugarske pozdrave komunistima i narodu Vijetnama. KPV broji skoro 4,5 miliona članova i jedna je od najvećih komunističkih partija u svetu.


Našu pozdravnu poruku obajvili su svi partijski organi KPV, a nalazi se i na centralnoj objavi povodom jubileja na zvaničnom sajtu KPV na inostranim jezicima.

U pozdravnoj poruci NKPJ se između ostalog kaže:

Dragi drugovi,

U ime Centralnog komiteta Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) srdačno pozdravljamo članove Komunističke partije Vijetnama! Dragi naši prijatelji, prenosimo vam naše bratske pozdrave povodom 90. godišnjice od osnivanja vaše partije.

KPV je osnovan 3. februara 1930, otvarajući veliku prekretnicu u istoriji vijetnamske revolucije. Pod vođstvom KPV-a ubrzana je industrijalizacija i modernizacija zemlje, sa sve većim rastom životnog standarda ljudi.

To je slavni datum za partiju sa velikom tradicijom i liderima na koje mogu da se ponose.

Vijetnamski komunisti upravo su ponosni na istoriju Partije, borbe i dostignuća komunističkog pokreta u Vijetnamu tokom poslednjih 90 godina i uvereni smo da će proslava godišnjice doprineti daljem jačanju partijskih redova ugleda partije u vašem društvu.

Svim vijetnamskim komunistima želimo uspeh u aktivnostima i sprovođenju zacrtanih planova.

NKPJ visoko ceni odnose prijateljstva i solidarnosti između naših partija.

Sa bratskim pozdravom,

Aleksandar Banjanac,

Generalni sekretar NKPJ