JUGOSLAVIJA – CRNA GORA – SRBIJA

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije osuđuje donošenje Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori kojim su u diskriminatirski položaj dovedeni vernici Srpske pravoslavne crkve.


Dok je buržoaski proimperijalistički režim Mila Đukanovića postigao dogovor sa katoličkom i muslimanskom verskom zajednicom u Crnoj Gori vernici Srpske pravoslavne crkve su potpuno nepravedno dovedeni u podređen položaj jer jedino njihova verska zajednica nema puno pravo nad imovinom kojom raspolaže. Donošenjem takvog zakona buržoaska proimperijalistička vlast Mila Đukanovića se meša u crkvena pitanja i krši ustavno načelo o odvojenosti države i crkve. Na taj način antinarodni režim Mila Đukanovića udara na temelje odnosa države i crkve uspostavljene u periodu socijalističke Jugoslavije koju je izdao i u čijem razbijanju je aktivno učestvovao kao marioneta zapadnog imperijalizma. NKPJ najoštrije osuđuje i brutalnu intervenciju policije protiv demonstranata koji su se usprotivili diskriminatorskom zakonu kao i drskim pretnjama koje izriču predstavnici antinarodnog proimperijalističkog režima.

Iako u potpunosti odbacuje i osuđuje reakcionarne stavove rukovodstva Srpske pravoslavne crkve po brojnim pitanjima kao što su pokušaj rehabilitacije poraženih kvislingških četničkih i monarhističkih snaga iz Drugog svetskog rata, negiranja prava na abortus, odnos prema ženama, kao i sramnu ulogu u petooktobarskom konktrarevolucionarnom puču 2000, enormno bogaćenje njenih istaknutih pojedinaca, i generalno nedeljenje sudbine naroda kojem je sve gore dok je crkvenom rukovodstvu sve bolje, NKPJ ističe da to ne daje za pravo buržoaskom proimperijalističkom režimu Mila Đukanovića da diskriminiše i uskraćuje verska prava njenim pripadnicima u Crnoj Gori.

NKPJ zahteva da se diskriminatorski zakon odmah ukine i da buržoaski režim Mila Đukanovića prestane sa mešanjem u verska pitanja i šikaniranje Srba u Crnoj Gori.

Takođe, NKPJ najoštrije osuđuje buržoaski proimperijalistički režim Aleksandra Vučića u Srbiji koji zarad sluganskog odnosa prema zapadnom imperijalizmu i savezničkih odnosa sa buržoaskim proimperijalističkim režimom Mila Đukanovića ravnodušno i bez reakcije na koju je dužan posmatra kršenje prava Srba u Crnoj Gori na versko organizovanje. Takvim svojim stavom Aleksandar Vučić po ko zna koji put demonstrira da je zastupnik interesa zapadnog imperijalizma i buržoazije a ne radnog naroda.

NKPJ poručuje pripadnicima SPC koji protestuju u Crnoj Gori da se protiv kršenja njihovih verskih prava neće izboriti sledeći pogrešan kurs buržoaskih proimperijalističkih partija koje baštine četništvo, velikosrpski nacionalizam i žele pridruživanje Crne Gore tamnici naroda Evropskoj uniji čiji je jedini cilj da bogati budu još bogatiji a siromašni još siromašniji. Jedini način da se izbore za svoja prava je da se povežu za drugim diskriminisanim slojevima stanovništva radnicima, seoskim proletarijatom, penzionerima, studentima, omladinom, poštenom inteligencijom, Jugoslovenima, Crnogorcima koji su za bratstvo sa srpskim narodom i da povedu odlučnu borbu protiv zapadnog imperijalizma i kapitalističke eksploatacije.Samo ujedinjen, bez da dozvoli da ga podele po bilo kojoj liniji, radni narod Crne Gore može da da povede odlučnu borbu protiv zapadnog imperijalizma i kapitalističke eksploatacije i izbori se za svoja osnovna prava. Istinsku slobodu i pravdu narod Crne Gore može steći samo ujedinjenjem sa Srbijom u istu državu i obnovom naše socijalističke domovine Jugoslavije.

Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

31. 12. 2019.