SLAVA PARTIZANIMA, SLAVA PRVOJ PROLETERSKOJ

Aktivsiti naše Partije učestvovali su u simboličnoj komemorativnoj akciji kojom su ujedno istakli i veličali značaj Prve proleterske udane brigade koja je osnovana u čast Staljinovog rođendana 1941.

Član Centralnog komiteta naše Nove Komunističke Partije Jugoslavije Milun Janković i predsednik Udruženja Jugoslovena Vlajko Jevtić položili su venac u selu Rubibreza kod Lajkovca, na mestu gde je sahranjen partizan prvoborac, puškomitraljezac Posavske partizanske čete, Dragomir Čančarević iz tog mesta, nakon junačke pogibije 22.12.1941 godine u selu Tulari kod Uba, u okršaju sa nemačkim okupatorom i njegovim slugama. Stradanje dvadesetogodišnjeg Dragomira Čančarevica desilo se istoga dana kada je u selu Gaočici kod Ruda slavna Prva proleterska brigada vodila svoju prvu bitku sa neprijateljem u toj formaciji.

Od tada, kao i pre toga, sve do maja 1945. godine, a i nakon toga u obračunu sa zaostalim fašistički bandama ginuli su borci, rodoljubi i patriote na svim prostorima Jugoslavije. Njihovo delo i požrtvovanje nas obavezuju na neizmernu zahvalnost i obavezu da sledimo njihov primer.

SMRT FASIZMU - SLOBODA NARODU!
Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

22.12.2019.