VEČNA SLAVA BRANKU KITANOVIĆU

Tačno pre osam godina prestalo je da kuca srce druga Branka Kitanovića, osnivača i prvog generalnog sekretara Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ).


Branko je bio čovek velike erudicije, ogromne energije, potpuno posvećen delu naučnog socijalizma, istinski jugoslovenski patriota, proleterski intrenacionalista i kamen temeljac NKPJ. Kao takav ostavio je neizbrisiv trag među plejadom gorostasa jugoslovenskog i međunarodnog komunističkog pokreta. NKPJ ga pamti kao dobrog i odanog druga, beskompromisno posvećenog borbi za pravdu i prosperitet radnog naroda.

Iako je smrt Branka Kitanovića nenadoknadiv gubitak za jugoslovenski komunistički pokret, NKPJ, sa sećanjem na njega, još odlučnije i borbenije korača na liniji marksizma – lenjinizma, jugoslovenskog socijalistickog patriotizma i proleterskog internacionalizma. Takođe, Branko ne prestaje da bude inspiracija, tema mnogih razgovora i diskusija. Članstvo NKPJ je ponosno na to što ga je imalo za svog generalnog sekretara.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije,

Beograd,

17. 12. 2019.