NKPJ ODBACUJE VOJNI PUČ U BOLIVIJI

Legitmni izabrani predsednik Bolivije, drug Evo Morales je svrgnut u vojnom puču od strane rasističkih desničara koji su potpomognuti od strane američkog imperijalizma. Iako je ubedljivo pobedio na prethodnim izborima, generali su se oglušili o svoju zakletvu i uz pomoć krupnog kapitala, domaće „pete kolone“ i američkog imperijalizma su uspeli da izvrše vojni puč.


Drug Morales, kao i potpresednik Bolivije Alvaro Garsija Lineradobili su politički azil u Meksiku. Oni su istakli da nisu odstupili i da neće odustati od borbe. Nakon toga, Henin Anjes, rasistički orjentisana političarka, se proglasila u parlamentu za privremenu predsednicu Bolivije, iako za to u parlametu nije postojao kvorum.

Drug Evo Morales je na čelu Bolivije 14 godina, uz svestran podršku naroda. On je prvi izabrani predsednik iz starosedelačkih naroda. Tokom njegove vladavine Bolivija beleži konstantni rast, a ljudi iz starosedelačkih naroda su prvi put za vreme njegove vladavine dobili šansu da žive život dostojan čoveka.

Drug Evo Morales je žestoki kritičar američkog imperijalizma, zaštinik siromašnih i radničke klase. On je odbacio politiku lihvarskih institucija poput Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banka i konstantno je bio trn u oku krupnom kapitalu.

U državnom udaru u Boliviji, logističku podršku i obuku je davao CANVAS, Srđana Popovića, bivšeg lidera zlglasnog Otpora. Ova teroristička organizacija, čije sedište se nalazi u Novom Sadu, ima jednu od ključnih uloga u obaranju progresivnih režima koji se odupiru američkom imperijalizmu i finasijskim monopolima.

NKPJ daje podršku predsedniku drugu Evu Moralesu i izražava solidarnost sa narodom Bolivije koji sad mora da se bori protiv imperijalističkih zvojevača i domaće pete kolone. NKPJ se solidariše sa radnicima i narodom Bolivije, koji se žestoko protive puču, a koji danas prolaze kroz pakao kako bi se izborili za demokratiju, mir i samoopredeljenje.

NKPJ odbacuje vojni puč u Boliviji!

NKPJ se solidariše sa narodom i radničkom klasom Bolivije!

Drug Evo Morales je jedini legitimni predstavnik naroda!

Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

14. 11. 2019.