PAO JE NA POGREŠNU STRANU, SLAVA DDR-u

Trideset godina posle rušenja Antifašističkog odbrambenog bedema, koji je bio poznat i pod imenom Berlinski zid, svet prolazi kroz realne posledice zbog njegovog pada na pogrešnu stranu.


Pad Antifašističkog odbrambenog bedema u Berlinu, sagrađenog kako bi se Demokratska Republika Nemačka branila od agresivnih hladnoratovskih aktivnosti nametnutih od strane zapadnog imperijalizma na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama i kapitalističke Savezne Republike Nemačke, je predstavljao početak nestanka prve države koju je izgradio i njome rukovodio nemački proletarijat. Do toga je došlo, isto kao i u slučaju drugih socijalističkih zemalja u kojima je nastupio njegov privremeni slom, zbog grozomorne izdaje počinjene od strane Mihaila Sergejeviča Gorbačova grobara prve zemlje socijalizma, Sovjetskog Saveza.

Sadašnja kriza kapitalizma, munjevit porast armije nezaposlenih i narastajuća beda svuda gde caruje eksploatacija tuđeg rada i imperijalizam potvrđuju tragičnost tog pogrešnog pada, ali i nužnost vraćanja socijalizma i njegovog „dizanja iz ruševina“ (baš kao u tekstu himne Demokratske Republike Nemačke). To naravno podrazumeva i obnovu prve proleterske države na svetu, druge otadžbine svih komunista, SSSR-a.

Slučaj rušenja Berlinskog zida ima pun smisao samo ako se promotri simbolika tog istorijskog trenutka, t.j. najave privremenog kraha bloka evropskih i još nekih socijalističkih zemalja u drugim delovima sveta. Posledice su više nego ponižavajuće i katastrofalne za ogromnu većinu stanovništva tih zemalja. Tiranija zapadnog imperijalizma je željna „sveže krvi“, t.j. novog tržišta, veštom propagandom i uz pomoć svojih poslušnika u Istočnoj Evropi, učinila sve da svrgne socijalizam ne obazirući se na cenu. Cena su bile hiljade i hiljade mrtvih (to mi najbolje znamo iz primera bratoubilačkih ratova vođenih na tlu naše zemlje, a oni su vođeni i drugde), rasparčavanje država, totalno ukidanje i revidiranje socijalnih povlastica garantovanih svima u socijalizmu, ogromna nezaposlenost, pad industrijske proizvodnje u nekim slučajevima i za više od 70 odsto, gubitak bilo kakve političke i državne autonomije pod pretnjama pesnica krupnog kapitala NATO i EU, pad broja obrazovanih i pismenih ljudi, neofašizam i klerikalizam, drastičan pad prirodnog priraštaja.

Buržoazija će danas, 9. novembra, likovanjem obeležiti tridesetogodišnjicu ovog retrogradnog čina podsmevajući se svim žrtvama i radnom narodu koji grca u bedi i poniženju svuda gde vlada kapitalistički varvarizam. Zato je 9-tog novembra važno istaći suštinsku činjenicu vezanu za ovaj datum – BERLINSKI ZID JE PAO NA POGREŠNU STRANU. Međutim, to što Demokratske Republike Nemačke više nema ne znači da je komunizam u toj zemlji mrtav. Naprotiv, kratkotrajni uspesi kontrarevolucije ne mogu da zaustave točak progresa pa će s obzirom da je socijalizam istorijska etapa u razvoju čovečanstva ponovo doći taj dan kada će se crvena proleterska zastava pobedonosno vioriti kako nad Berlinom tako i nad celom Evropom i svetom.

Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

09.11.2019.