NKPJ NA 21. MAĐUNARODNOM SASTANKU KOMUNISTIČKIH I RADNIČKIH PARTIJA

21. mađunarodni sastanak komunističkih i radničkih partija održan je u Češmama na zapadnoj obali Turske, 70 km zapadno od Izmira od 18. do 20. oktobra 2019. u zajedničkoj organizaciji Komunističke partije Turske (TKP) i Komunističke partije Grčke (KKE). Sastanku je ispred Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) prisustvovao član Sekretarijata NKPJ drug Nikola Stojiljković iz Vranja.

Sastanak je posvećen 100. godišnjici osnivanja Komunističke Internacionale i pod parolom: „Borba za mir i socijalizam se nastavlja !“ Na sastanak su došla 137 delegata iz 74 komunističke i radničke partije iz 58 zemalja.

Uvodna izlaganja su podneli Kemal Okujan u ime CK KP Turske i Dimitris Kocumbas u ime CK KP Grčke. U njihovim izlaganjima je naglašen značaj Komunističke Internacionale za usaglašeno delovanje Komunističkih i radničkih partija u istorijskim okolnostima nakon Velike Oktobarske revolucije do kraja Drugog svetskog rata kao i značaj uske saradnje TKP i KKE u organizaciji ovog sastanka.

Tokom trajanja devet sesija sastanka svoje stavove su izložile sve delegacije. Bilo je izlaganja koja su imala istoriografski i teorijski karakter, o oportunizmu koji je slomio Drugu internacionalu i oportunizmu koji je zapažen i u današnjim uslovima. Delegati većine partija su govorili o aktuelnoj situaciji u društvu i radničkom pokretu u njihovim zemljama.

Nakon zadnje sesije, u vremenu dok je Radna grupa pripremala tekst Apelacije, ispred CK TKP Kemal Okujan je upoznao delegate sa situacijom u pograničnom području Sirije i Turske. TKP osuđuje agresiju Turske na Siriju. U iscrpnom izlaganju Okujan je delegatima prezentirao duboku analizu nacionalnog sastava Turske (stanovništvo Turske je konglomerat različitih nacija).

U pauzama sastanka naš delegat je imao bilateralne razgovore sa predstavnicima Komunističke partije Ruske Federacije (Vladimir Harčenko), Ruske komunističke radničke partije (Viktor Tjulkin), Komunističke partije Sovjetskog Saveza, Komunističke partije Češke i Moravske (Stanislav Grospič i Vojteh Filip), Komunističke partije Italije (Gvido Riči), Turske komunističke partije i delegatima partija iz bivših republika SFRJ.

Nakon završetka izlaganja delegata prezentovan je predlog završne rezolucija koju je sačinila Radna grupa i u kojoj su rezimirani preovlađujući stavovi iz izlaganja delegata. Kako ova rezolucija nije sadržala osudu NATO okupacije naše zemlje i zahtev da NATO napusti teritoriju Kosova i Metohije drug Nikola Stojiljkoviće je reagovao usmeno sa dva pisana podneska.

Predtsavnici radne grupe su konstatovali potom da će Radna grupa još nekoliko dana raditi na tekstu i isti prezentirati preko portala SOLIDNET ukom će primedbe našeg delegata biti uzete u obzir.

Organizator je uzeo i tekst deklaracije NKPJ o Kosovu i Metohiji sa poptpisima 45 delegacija sa obećanjem da će ista biti objavljena kao dokument sastanka takođe na sajtu, a potom i preko naših medija.
Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

23. 10. 2019.