ZAUSTAVITI ZAPOŠLJAVANJE NA LIZING

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) u potpunosti odbacuje Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju koji je usvojila Vlada Srbije jer je reč o novom antiradničkom zakonu čiji je jedini cilj obezbeđivanje još većih profitnih stopa stranim i domaćim privatnim poslodavcima.


Ovaj zakon predstavlja “bacanje prašine u oči” radnim ljudima jer navodno “štiti sva prava zaposlenih na lizing” i pokušava da opravda agencijsko zapošljavanje. Suština je potpuno drugačija. Iako će zaposleni u agenciji moći da rade i za stalno svejedno će imati niske plate, neće moći sindikalno da se organizuju niti da se bore za svoja osnovna radnička prava.

Osnovni problem koji u potpunosti diskriminiše zaposlene preko agencija je podatak da će poslodavac imati pravo da angažuje 100 odsto radne snage preko agencije za zapošljavanje. To znači da firma ne mora da ima nijednog zaposlenog radnika već sve može da ih iznajmi na lizing od agencije. Jedini uslov je da kod agencije za zapošljavanje ti radnici budu primljeni za stalno. To im navodno omogućava sindikalno organizovanje, kolektivno pregovaranje, štrajk, pravo na bolovanje, godišnji odmor i platu ne manju od predviđene za određeno radno mesto kod poslodavca kome su iznajmljeni. Međutim, radnici na liznig na sve to će moći da računaju samo na papiru.

Pod brojem jedan, tačno je da će radnici biti formalno u mogućnosti da se udruže u sindikat ali to pravo će moći da ostvare samo kod agencije koja ih zapošljava odnosno iznajmljuje drugim poslodavcima. Dakle, neće moći sindikalno da se organizuju ni deluju kod poslodavca koji ih je iznajmio što znači da neće imati pravo ni na kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora. Isto tako, štrajk će im zakonski biti omogućen samo u prostorijama poslodavca kod koga su prijavljeni a to je agencija za zapošljavanje. U slučaju takvog štrajka poslodavac može sasvim legalno da otkaže ugovor sa tom agencijom zbog toga “što se radnici nisu pojavili na poslu” i da angažuje drugu agenciju za zapošljavanje. Što se tiče korišćenja odmora i bolovanja problem je u tome što se nijedan radnik na lizing neće usuditi da ih koristi u strahu da mu se poslodavac neće osvetiti tako što će ga otpustiti. Otpuštanje radnika na lizing je veoma jednostavno i zakonski predlog predviđa da je dovoljno da poslodavac zatraži od agencije zamenu radnika zbog “kršenja radne discipline” koja je zasnovana jedino na “dokazima” i internim dokumentima poslodavca-korisnika.

Takođe kod poslodavca-korisnika koji iznajmljuje 100 odsto radne snage od agencije ne postoji uporedni primer plate na određenom radnom mestu tako da poslodavac postupa po zakonu ako tim radnicima da minimalnu zaradu plus jedan dinar. Kao “veliko dostignuće” ovog zakonskog rešenja se navode pravo na otpremninu u slučaju da agencija radniku ne može da obezbedi novi angažman i zaradu u periodu između dva angažmana. Međutim, s obzirom da će poslodavci-korisnici naknadu za angažovanje radnika plaćati agenciji a da će ona uzimati deo zarade za sebe lako je pretpostaviti da će zarade radnika na lizing i dalje biti niske. Što se tiče zagarantovanih zarada između dva zaposlenja zakonska rešenja predviđaju da poslodavac nije dužan da u takvim situacijama isplaćuje više od pet odsto od minimalne zarade za zaposlenog koji ne mora raditi duže od pet odsto radnog vremena , što daje cifru od oko 1.500 dinara mesečno.

Sasvim je jasno da je agencijsko zapošljavanje u kapitalizmu zasnovano zarad interesa poslodavaca a na štetu radnika. Poenta je obezbediti još lakšu eksploataciji proletarijata uz sticanje što većih profitnih stopa. Ovakav vid zapošljavanja omogućava privatnim poslodavcima da manje plaćaju zaposlene a agencijama da stiču profit “davanjem usluga” iako je u praksi reč o parazitskoj instituciji koja ne radi ništa.

NKPJ zahteva od buržoaske Vlade Srbije da odmah povuče Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, da se poslovanje agencijama za iznajmljivanje radne snage zabrani a svim njihovim radnicima angažovanim kod poslodavca-korisnika zasnuje stalni radni odnos.

NKPJ poziva sindikate, radničke organizacije i celokupnu progresivnu javnost da se udruži i legalnim protestnim akcijama spreči usvajanje ovog antiradničkog i antinarodnog zakona kao i da se izbori za ukidanje zapošljavanja na lizing, kao najbezočnijeg vida eksploatacije i tlačenja.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije,

Beograd,

13.08.2019.