MERE PODRŠKE ANTINARODNIM KRVOPIJAMA, PRIVATNIM IZVRŠITELJIMA

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije osuđuje izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje su donete kako bi se pospešilo antinarodno delovanje privatnih izvršitelja a sve u cilju što uspešnijeg gomilanja prihoda stranog i domaćeg krupnog kapitala.


Iako propaganda buržoaskog proimperijalističkog režima Aleksandra Vučića izmene ovog antinarodnog i antiradničkog zakona pokušava da prikaže kao branu za mahinacije i bahatost privatnih izvršitelja u suštini su one donesene kako bi se otklonile poteškoće sa kojima se sudski izvršitelji susreću prilikom pokušaja iseljenja. Naime, protivnici bezočne ideje da zbog lihvarskih interesa pohlepnih stranih banaka radni čovek može da ostene bez krova nad glavom, redovno sa punim moralnim pravom ometaju neljudsko i anticivilizacijsko delanje antinarodnih krvopija, privatnih izvršitelja. Da bi to sprečila u budućnosti buržoaska vlast je izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju predvidela rigorozne i sramne kazne u visini od od 10.000 do 200 hiljada dinara za fizička lica i od 100 hiljada do dva miliona dinara za udruženja građana koja sprečavaju iseljenja. Takođe u izmenama ovog antinardnog i antiradničkog zakona zabrana prodaja kuće ili stana zbog duga u visini do 5.000 evra je predviđena samo za komunalna dugovanja (a javno-komunalna preduzeća u praksi i dosad nisu predlagala meru iseljenja za dugove do tog iznosa) ali ne i za dugovanja prema lihvarskim stranim bankama i gramzivom privatnom eksploatatorskom kapitalu. Iz predočenog se jasno vidi da je aktuelni buržoaski proimperijalistički režim sluga interesa krupnog kapitala a ne građana Srbije, odnosno jasno se vidi čije interese štiti.

Određene mere u novim zakonskim rešenjima koje imaju za cilj da donekle suzbiju pohlepu privatnih izvršitelja koji dobijaju visoke novčane iznose za svoj “rad” nisu donesene zato što buržoaska vlast želi da olakša život narodu i razume muku sirotinje već zbog toga što je nezadovoljstvo građana bahatošću i bestidnošću privatnih izvršitelja toliko velika da ozbiljno ugrožava podršku koju vladajući buržoaski proimperijalistički režim uživa u biračkom telu. Međutim i pored perfidnih pokušaja režima, poput ovoga, ljudi koji žive od svoga rada iz dana u dan sve više shvataju i odbacuju antinarodni karakter aktuelne buržoaske vlasti, koji se odražava i kroz podršku izvršiteljima, kao što shvataju i odbacuju antinarodni karakter aktuelne buržoaske opozicije.

NKPJ zahteva momentalno ukidanje službe privatnih izvršitelja, zabranu zaplene i prodaje stanova porodica koje nemaju drugi krov nad glavom kao i smanjenje lihvarskih ekstraprofiterskih kamata stranih banaka u Srbiji. Takođe, NKPJ zahteva i formiranje nacionalne razvojne banke koja bi kreditirala poslove domaće privrede, proces reindustrijalizacije, povećavanja stope zaposlenosti i jačanja egzistencije i kupovne moći radnog naroda što je jedini garant redovnog izmirivanja svih obaveza građana prema državi, odnosno budžetskim davanjima iz kojih treba da se finansira zdravstvo, školstvo i socijalna zaštita.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

02.08. 2019.