DELAGACIJA KP GRČKE U POSETI NKPJ

U radnoj poseti Novoj komunističkoj partiji Jugoslavije (NKPJ) 28.03.2019. boravili su predstavnici visoke delegacije bratske Komunističke partije Grčke (KKE) koju su činili Jorgos Marinos, član Politbiroa i Centralnog komiteta KKE i narodni poslanik u parlamentu Grčke, drug Eliseos Vagenas, član CK koji se nalazi na čelu odseka KKE za međunarodnu saradnju i drugarica Efi Tsiga iz odseka za međunarodnu saradnju KKE.

Poseta je realizovana u okviru redovnih, planiranih, aktivnosti i kontakata između KKE i NKPJ. Cilj posete je bio razmena mišljenja o aktuelnim zbivanjima u Srbiji, Balkanu i na međunarodnom nivou kao i produbljivanja daljih konkretnih oblika međusobne saradnje i podrške.

Pre sastanka s delegacijom rukovodstva naše partije, predstavnici KKE su održali sastanak s Prvim sekretarem SKOJ-a, drugom Aleksandrom Đenićem. Prvi sekretar SKOJ-a je izvestio drugove iz Komunističke partije Grčke o kampanjama, uspesima i problemima sa kojima se suočava naš omlainski savez. Tokom sastanka je diskutovano o brojnim temama i izazovima sa kojima se danas susreće omladinski komunistički pokret kako u Srbiji i Grčkoj, tako i u čitavom svetu. Opširne diskusije su vođene o značaju borbe protiv svakog oblika revizionizma i opurtunizma u omladinskom komunističkom pokretu i značaju jačanja ideološkog obrazovanja članstva. Poseban akcenat je stavljen na analizu i kritiku delovanja tzv. “nove levice” i organizacija koje su finasirane od strane fondacija poput “Roze Luksemburg” i “Prava na grad” (u čijem projektu je kod nas uključena organizacija “Ne davimo Beograd”), a čiji je jedan pd idejnih tvoraca spomenute ideološke platforme Janus Varufakis, bivši ministar finasija u vladi Grčke. Te organizacije imaju cilj da kanališu nezadovoljstvo i zaključeno da je u suštini rade sve kako bi se postojeći društveno ekonomski odnosi održali.

Velika pažnja tokom razgovora je usmerena na budući sastanak komunistikih omladinskih organizacija koji će se održati krajem juna u Austriji, kao i na budući CENA skup koji će biti krajem jula održan u Beogradu. Istaknuto je da je u prethodnom periodu saradnja između dve omladinske organizacije bila veoma bliska, ali da u buduće ta saradnja mora biti još snažnija i jača, prožeta konkretnim aktivnostima i razmeni iskustva između SKOJ-a i Komunističke omladine Grčke (KNE). Zaključeno je da će najvažniji događaj na međunarodnom omladinskom planu u ovoj godini biti Generalna sukupština Svetske federacije demokratske omladine koja će se održati u decembru mesecu na Kipru i da će u njenoj pripremi SKOJ i KNE, kao i u organizaciji CENA skupa u Beogradu blisko surađivati.

Usledio je potom sastanak predstavnika KKE s rukovodstvom naše partije. Ispred NKPJ goste je pozdravio drug Aleksandar Banjanac, Generalni sekretar NKPJ koji je zahvalio pozivu KKE za učešće na svetskom sastanku komunističkih i raničkih partija koji je prošle godine održan u Atini i koji je organizaciono bio na izuzetno visokom nivou, kako se uvek i očekuje od partije kakva je KKE. Gensek NKPJ je u daljem razgovoru izložio stavove NKPJ o najvažnijim pitanjima složene socijalno-ekonomske i političke situacije u zemlji, sa posebnim ostvarom na aktuelna pitanja rastućeg socijalnog nezadovoljstva i nametanja tzv. konačnog rešenja za južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju

Gosti iz KKE bili su posebno zainteresovani za stavove NKPJ po pitanju aktuelnih protesta, kao i stavova NKPJ pretočenih u našoj platformi „Ni Vučin ni DOS, već Narodni front“.

Oni su posebno istakli potrebu jačanja saradnje svih komunističkih partija i pokreta na Balkanu koji se od kontrarevolucionarnih procesa nalaze u značajnim organizacionim i ideološkim problemima što je rezultiralo marginalizacijom mnogim od njih. U tom smeru biće obnovljeni susreti komunističkih i radničkih partija Balkana, sa posebnim akcentom na saradnji omladinskih organizacija te njihovom jačanju. Predstavnici KKE istakli su da u ovom trenutku traju posebno izraženi napori njihove partije na jačanju svojih snaga i aktivnosti usmerenih na stvaranje najšire podrške Partije pred lokalne i izbore za parlament EU. Poseban akcenat u svim aktivnostima okrenut je ka radničkoj klasi Grčke, što je rezultiralo i jačanjem sindikata PAME.

Od velikog značaja bilo je usaglašavanje stavova po pitanju složenih imperijalističkih igara na Balkanu koje iza sebe ostavljanju nova žarišta. Zajednička je ocena da je rušenje socijalizma i nametanje kapitalizma otvorio „pandorinu kutiju“ začaranog kruga nacionalizma i šovinizma iza kojih se krila enormna pljačka bogatstva stvorenog u višedecenijskoj socijalističkoj izgradnji.

Predstavnici KKE zatražili su od NKPJ da svoje kapacitete iskoristi i u većoj prisutnosti u radu Svetskog komunističkog pokreta, Evropske komunističke inicijative i međunarodne komunističke revije. Posebno su istakli da stavovi i predlozi NKPJ uvek nailaze na odobravanje i razumevanje u komunističkom pokretu.

Zaključak je usledio da među našim partijama vlada potpuno poverenje i otvorenost, solidarnost i drugarski odnosi. Naši delgetai su preneli da se NKPJ ponosi činjenicom da intenzivno i blisko sarađje s KPG čiji su članovi uvek dobrodošli u Srbiju, dok je Grčka delegacija prenela svoje iskrene nade u dalji pozitivan razvoj borbe komunista iz redova NKPJ koja ima potpunu podršku bratske KKE.

Delegacija KKE je istakla i da postoji mogunost nove posete Beogradu uskoro, u sklopu obeležavanja 100. godišnjice od osnivanja SRPJ(k), odnosno KPJ.

Poslednjeg dana boravka delegacija KKE položila je sveće na Spomenik posvećen žrtvama zločinačkog NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine.


Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

28.03.2019.