IZBORI ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA FARSA REŽIMA

Održani izbori za članove saveta mesnih zajednica u desetak vojvođanskih mesta pokazali su se kao prava politička farsa. Gotovo u svim mestima gde su održani izbori za članove saveta mesnih zajednica istaknuti kandidati su bili jedino predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke zahvaljući nizu okolnosti koje je sama vlast izrežirala.


Uvođenjem posebno ovlašćenih notara za overu potpisa za isticanje kandidata omogućeno je niz diskriminatorskih mera. U praksi, nedovoljan broj notara omogućava vladajućim strukturama da "rezervišu" na neograničeno vreme notara koji je u obavezi da overava potpise za kandidate i da tokom tog vremena to ne čini ni za jednu drugu stranu u izbornom procesu.

Promenama Zakona o lokalnim samouprava broj članova saveta mesnih zajednica je značajno smanjen. U praksi to znači da se isključuje mogućnost da šira javnost u čijem interesu mesne zajednice teoretski treba da rade, učestvuje u njihovom radu i kreiranju politike, donošenju odluka od bitnog značaja za funkcionisanje MZ i život njenih građana.

Nova komunistička partija Jugoslavije se zalaže da lokalna samouprava i administracija moraju biti krajnje pojednostavljene, pristupačne svakom građaninu, funkcionalne, racionalne i efikasne. Stoga treba iskorenjivati sve oblike birokratizma, korupcije i zloupotrebe službenog položaja. One moraju delovati u duhu visoke odgovornosti pred narodom, proširivati i produbljivati veze sa masama i biti preokupirane njihovim potrebama i brigama. Zato je neophodno podsticati stvarno učešće građana kroz njihovu mogućnost da biraju i budu birani, predlažu, kontrolišu i opozivaju svoje predstavnike.

NKPJ poziva radne ljude da uzmu aktivno učešće u kreiranju nove politike i stvaranja Narodnog fronta koji će se suprotstaviti vladavini krupnog kapitala i buržoaske antinarodne vlasti na svim nivoima.

Pokrajinski komitet Nove komunističke partije Jugoslavije za Vojvodinu

Novi Sad,

27.02.2019.