PODRŽI KOMINTERN NA IZBORIMA ZA RADNIČKU KOMORU AUSTRIJE

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) izražava podršku kandidatima austrijske Komunističke sindikalne inicijative- Komintern i poziva sve građane Srbije, kao i drugih republika SFRJ, koji imaju radnu dozvolu u Austriji da glasaju za tu listu na izborima za Radničku komoru u toj zemlji.

Ovo je jedinstvena prilika da se kroz učešće na izborima koji se održavaju na svakih pet godina davanjem poverenja listi Komintern utiče na poboljšanje uslova rada i života zaposlenih u Austriji.

Radnička komora je jedinstveno telo koje je zakonski zastupnik zaposlenih u Austriji koje zajedno sa sindikatima može uticati na uslove rada i na zaštitu potrošača.

Radnička komora preko svojih tela aktivno učestvuje u izradi i promenama Zakona o radu, pruža pravnu i savetodavnu pomoć zaposlenima, dodatno obrazovanje i različite oblike obuke za različite poslove, kao i istraživanje u oblasti socijalno-političkih tema i njihov uticaj na položaj zaposlenih.

Izbori za Radničku komoru počinju u januaru 2019. godine i bi će održani u svim pokrajinama Austrije. Na izborima može učestvovati svako ko ima radnu dozvolu u Austriji bez obzira da li poseduje austrijsko državljanstvo ili ne!

Svesni da se značajan broj građana iz Srbije i sa prostora drugih republika SFRJ nalazi na privremenom ili stalnom radu u Austriji pozivamo ih da daju podršku kanditatima listi Kominten. Svojom podrškom uticaće na kreiranje uslova u kojima rade i žive u Austriji.

Predizbnorni slogan Komnterna glasi: „Klasna borba, a ne socijalno partnerstvo“. Komintern ne veruje u trule kompromise između radnika/ca i poslodavaca, nego zna da se radnici/ce moraju sami izboriti svoja prava. Takva politika se jasno pokazala na stotine puta u praksi.

Kominterna zahteva:

-Povećanje minimalca za radnike

-Skraćenje radnog vremena

-Ukidanje prekarnih i drugih atipičnih radnih odnosa

-Povećanje poreza za korporacije i bogate

-Eksproprijacija banaka i korporacija

-Besplatno zdravstveno osiguranje i obrazovanje

-Jednaka prava za sve ljude koji u Austriji žive, nezavisno odakle potiču.

Radnice i radnici,

Ne nasedajte na parole i obećanja drugih sindikata koji zastupaju stavove socijal-demokrata, socijal-hrišćana, slobodara ili zelenih. Jednom rečju buržoazije. Sve navedene organizacije izuzev Kominterna, služe interesima krupnog kapitala te su zagovornici austrijskog ekonomskog imperijalizma na prostoru bivše Jugoslavije i Balkanu. Neki, poput FPÖ (Slobodarska stranka Austrije) imaju snažnu rasističku i antiimigrantsku retoriku koja će se nakon migranata sa Bliskog istoka usmeriti i na vas, dok su socijal-demokrati koji imaju većinu u Radničkoj komori više puta izigrali upravo one koje trebaju zastupati, prodajom i izdajom interesa radnika/ca desno-konzervatiivnoj vladi Austrije koja zastupa interese krupnog kapitala.

Radnice i radnici, dajte svoj glas kandidatima Komintern jer time ćete doprineti očuvanju svojih radnih mesta, poboljšanju uslova rada i socijalnog položaja.


Sekretarijat NKPJ,

10.01.2019.