KRALJ PETAR PRVI REAKCIONAR A NE “OSLOBODILAC”

Iako podržava oslobođenje južnoslovenskih naroda u Prvom svetskom ratu od Austro - Ugarske okupacije i stvaranje Jugoslavije kao vekovne težnje naših bratskih naroda za ujedinjenjem Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije osuđuje podizanje spomenika kralju Petru Prvom Karađorđeviću u Novom Sadu.


Petar Karađorđević nije bio nikakav “kralj oslobodilac”. Dinastija kojoj je bio na čelu nije ušla u Prvi svetski rat da bi oslobodila slovenačku, hrvatsku, srpsku i muslimansku braću od okupacije Austro-Ugarske imperije već iz sluganskih razloga prema svojim imperijalističkim gazdama iz Carske Rusije, Velike Britanije i Francuske. Te zemlje sa jedne i Nemačka i Austro-Ugarska sa druge strane vodile su imperijalistički rat obostrano nepravedan sa ciljem preraspodele kolonija u svetu. Stoga je, zbog reakcionarnog karaktera tog rata, Srpska socijaldemokratska partija na čelu sa Dimitrijem Tucovićem jedina uz ruske boljševike glasala protiv ratnih kredita. U tom nepravednom imperijalističkom ratu srpski proletarijat je izgubio jednog od svojih najvećih vođa i učitelja Dimitrija Tucovića. Takođe, kralj Petar je tokom rata kukavički napustio zemlju, što je inače običaj Karađorđevića, i ostavio narod na milost i nemilost surovom nemačkom i austro-ugarskom okupatoru. Pored toga odavati bilo kakvu počast kralju Petru za “zasluge” u Prvom svetskom ratu je besmisleno i smešno jer je poznato da je od 1914. godine zbog starosti on bio samo figura i da su kraljevska ovlašćenja prenesena na njegovog sina Aleksandra, koji je takođe bio diktator i reakcionar kao i njegov otac. Treba spomenuti da su tokom Prvog svetskog rata zajedno sa reakcionarnim dinastijama u Crnoj Gori i Grčkoj Karađorđevići hteli da okupiraju i između sebe podele teritoriju Albanije. To je bilo isto tako nepravedno i zločinački kao što sada zapadni imperijalizam i albanska marionetska separatistička klika u Prištini pokušava Kosovo i Metohiju da otme od njene matice Srbije.

Reakcionarnost kralja Petra Karađorđevića se ogleda i u tome da je njegov cilj u Prvom balkanskom ratu bio ne pravedno oslobođenje naše braće od turske okupacije već porobljavanje makedonskog naroda i podela njegove teritorije sa Bugarskom i Grčkom. Isto tako cilj Drugog balkanskog rata je bio da što veći deo teritorije Makedonije bude pod vlašću Karađorđevića. Makedonskom narodu nije priznato pravo na nacionalnost i jezik i takav ponižavajući tretman je bio praktikovan i u Kraljevini Jugoslaviji pod vlašću Karađorđevića. U Kraljevini Jugoslaviji postojala je prevlast srpske buržoazije a nisu poštovana osnovna prava muslimanskog, crnogorskog i makedonskog naroda. Podsećamo i da je za vreme vladavine kralja Petra zabranjena slavna Komunistička partija Jugoslavije (KPJ).

Bez obzira na reakcionarnost kralja Petra stvaranje Jugoslavije je bio pozitivan čin, oslobođena su od okupacije naša slovenačka, hrvatska, srpska i muslimanska braća koje je tlačila Austro-Ugarska. Isto tako, bez obzira na sramni odnos prema našoj makedonskoj braći, Prvi balkanski rat je bio oslobodilački u odnosu na turske okupatore. Međutim, istinska sloboda i ravnopravnost kao i socijalna pravda za sve jugoslovenske narode ostvarena je tek nakon slavne Narodno-oslobodilačke borbe i socijalističke revolucije u Drugom svetskom ratu koju je predvodila KPJ, stvaranjem naše domovine SFR Jugoslavije. Stoga NKPJ poručuje da je datum koji u Srbiji treba da se slavi 29. novembar, Dan Republike a ne datumi vezani za reakcionarni karakter Prvog svetskog rata.

NKPJ zahteva od buržoaske proimperijalističke vlasti da odmah ukloni spomenik kralju Petru Prvom Karađorđeviću u Novom Sadu kao osvedočenom diktatoru i reakcionaru.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

26. 11. 2018.