NKPJ NA OBELEŽAVANJU STO GODINA OD OSNIVANJA KOMUNISTIČKE PARTIJE AUSTRIJE

U organizaciji Partije rada Austrije (PdA), a u saradnji sa Komunističkom omladinom Austrije (KJÖ) i Komunističkim savezom studenata (KSV) u Austriji je nizom manifestacija obeležen jubilej – 100 godina od osnivanje Komunističke partije Austrije.

Centralna manifestacija održana je u Beču 3. novembra. Manifestacija obeležavanja započeta je simboličnom akcijom na trgu ispred zgrade u kojoj je nekada bilo sedište KP Austrije, a ispred koje je spomenik Johanu Koplenigu, posleratnom generalnom sekretaru Partije, kao i stradalim komunistima tokom Drugog svetskog rata. Akcija je imala za cilj da se skrene pažnja javnosti da se trgu na kojem se nalazi spomenik Johanu Kopleningu, dodeli ime ovog istaknutog antifašističkog ilegalca i generalnog sekretara KPA, ujedno i jednom od osnivača "Druge republike".

Obeležavanje je nastavljeno u radničkom kvartu u Beču gde su se prisustnima na svečanoj akademiji obratili generalni sekretar PdA, drug Oto Brukner, predstavnik KJÖ, drug Rafael Šoberl, kao i predstavnici sestrinskih partija – Komunističke partije Grčke (KKE), Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) i Socijalističke radničke partije Hrvatske (SRP).

U nastavku večeri prikazana je pozorišna predstava "Gospođa Kapital i Dr Marks" berlinskog pozorišta "Veber-Hercog" koja je na po malo šaljiv, ali pre svega edukativan način predstavila osnove "Kapitala" Karla Marksa, objasnila na slikovit način mnoge suštinske pojmove "Kapitala", ali dala i argumentovan odgovor na mnoge kritike koje prema ovom delu i marksizmu opšte, dolaze od strane kapitalističle klase.

Tokom boravka u Beču održan je trilateralni sastanak između predstavnika PdA, NKPJ i SRP-a. Cilj razgovora bio je podizanje saradnje na viši nivo, te konkretni oblici saradnje u narednom periodu. Posebno je naglašena potreba da se među radnicima iz zemalja SFRJ koji žive i rade u Austriji vodi aktivnija kampanja za uključivanje njenih progresivnih elemenata u rad PdA. Postignut je dogovor da se u narednom periodu održi novi trilateralni sastanak na kome će se razmotriti konkretni koraci koji su preuzeti i njihovi rezultati, kao i planovi dalje saradnje i međusobne pomoći u radu.

Sekretarijat NKPJ,

11.11.2018.