ODRŽAN SASTANAK CK NKPJ

U Beogradu, u nedelju 30. septembra, u hotelu Slavija je održan sastanak Centralnog komiteta Nove komunističke partije Jugoslavije(CK NKPJ). Radnom sastanku su prisustvovali članovi CK iz raznih delova zemlje, a primarni cilj je bio na dnevni red izneti organizaciona pitanja i planove delovanja u periodu pred nama, kao i definisati poltičke stavove NKPJ povodom nekoliko aktuelnih tema u društvu.


Na početku sastanka koji je otpočeo intoniranjem himni „Internacionala“ i „Hej Sloveni“, kao i minutom ćutanja povodom nedavne smrti drugarice Nade Gagović, kao i drugih članova koji su preminuli u prethodnom periodu, utvrđene su tačke dnevnog reda.

Prva tačka se odnosila na organizaciona pitanja - član Sekretarijata NKPJ drug Uroš Lazarević je izneo pragmatične organizacione predloge u čije se razmatranje prešlo i utvrdilo da većina predloga predstavlja dobar taktički okvir daljeg delovanja pojedinih partijskih organa. U okviru prve tačke razmatrao se izveštaj kadrovske komisije po pitanju sastava CK i Sekretarijata i utvrđeno je da će nove i zvanične izmene biti načinjene na Godišnjoj konferenciji početkom iduće godine. Drugarica Ana Ručnov je ispred Sekretarijata podnela finansijski izveštaj, što je bio finalni deo razmatranja tačke organizaciona pitanja.

Potom se prešlo na drugu tačku koja se ticala stava NKPJ povodom tzv. „konačnog rešenja za status Kosova“. Tim povodom je jednoglasno odbačena bilo kakva podrška mogućoj podeli Kosova i istaknuta je naša incijativa da NATO imperijalistička okupacija mora što pre biti okončana a Kosovo vraćeno u punom smislu u sastav Srbije.

Treća tačka dnevnog reda se ticala plana delovanja povodom obeležavanja važnih jubileja u ovoj i godini pred nama – 75 godina prvog zasedanja AVNOJ-a, 20 godina od NATO agresije, 100 godina od osnivanja Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) i 100 godina od osnivanja SKOJ-a.

Četvrta tačka dnevnog reda se odnosila na izveštaj o Međunarodnim aktuelnostima, aktivnostima naše partije na tom polju i plana učešća na nekoliko važnih međunarodnih skupova, od kojih je prvi po redu 20. skup Međunarodnog komunističkog pokreta u Atini krajem novembra.

Peta tačka koja se našla na dnevnom redu ticala se plana propagandnih aktivnosti. U prvom redu je ponovljena inicijativa za redovnim izlaženjem partijskog organa – „Novi komunist“, čije se štampanje narednog izdanja očekuje uskoro.

S poslednom tačkom - razno, okončane su konstruktivne diskusije, a Sekretarijat kao izvršno telo CK će u delo sprovesti inicijative realizacije svega dogovorenog u narednom periodu.

Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

30.09.2018.