28. ROĐENDAN NKPJ

U subotu 30. juna, u svom sedištu, u Ustaničkoj 17 u Beogradu, aktivisti Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) proslavili su 28. rođendan Partije.


Tokom proslave, evocirane su uspomene na osnivanje i pređeni put NKPJ, razmatrana je aktuelna politička situacija u zemlji i svetu i zaključeno je da Partija i njen podmladak Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) sa optimizmom i uzdignutog čela nastavljaju borbu za obnovu socijalizma i naše domovine Jugoslavije, koju je razbio zapadni imperijalizam i domaća peta kolona.

NKPJ je formirana 30.juna 1990. godine u Beogradu u sali Saveza inženjera i tehničara uz prisustvo delegata iz svih delova Jugoslavije. Partija je nastala u veoma teškom trenutku za međunarodni komunistički pokret. To je bio period u kome je zbog grozomorne izdaje Mihaila Gorbačova, generalnog sekretara Komunističke partije Sovjetskog Saveza ona svrgnuta sa vlasti, SSSR je rasformiran a na njegovom prostoru je restauriran kapitalizam. Zahvaljujući toj mučkoj izdaji sa vlasti su pale socijalističke vlade u Istočnoj Evropi kao i u nekim zemljama Azije i Afrike. Bolne posledice nisu zaobišle ni naše prostore pa je tako zapadni imperijalizam uz pomoć domaće pete kolone razbio našu domovinu SFRJ i socijalističko društveno uređenje.

Nastavši u takvim okolnostima NKPJ je od prvog dana vodila borbu protiv antikomunističke histerije, koju su podgrevale reakcionarne snege, izdajničke politike Gorbačova i njegove klike, agitovala za očuvanje Jugoslavije a protiv buržoaskih separatističkih pro-imperijalističkih klika u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji kao i snaga kontrarevolucije u Srbiji i Crnoj Gori. Kako je sve veći broj mladih prilazio redovima NKPJ na predlog osnivača i prvog generalnog sekretara NKPJ Branka Kitanovića obnovljen je 25.januara 1992. godine u Beogradu, Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) kao partijski podmladak.

Tokom devedesetih, Partija se suprotstavljala pritiscima zapadnog imperijalizma na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koju je smatrala nukelusom za obnovu Jugoslavije od Triglava do Đevđelije. NKPJ je i tada kao što to čini i sada isticala da je za krvavi bratoubilački rat, ratne zločine i razaranja, razbijanje zemlje isključivi krivac zapadni imperijalizam i domaća peta kolona, zarad gramzivih interesa krupnog kapitala. Partija je podržavala anti-mpeirjalističke vlasti SRJ i Srbije koje su bile na meti zapadnih centara moći ali se protivila privatizaciji i drugim oblicima kapitalističke restauracije koji su započeli u tom periodu. Tokom zločinačke NATO agresije na SRJ 1998. godine NKPJ se aktivno uključila u odbranu zemlje kako kroz upoznavanje svetske javnosti preko sestrinskih komunističkih partija šta se dešava, protestnih mitinga i učešća njenih aktivista u redovima Vojske Jugoslavije. Kumanovski sporazum, Partija je ocenila kao verifikaciju okupacije južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. Do danas ima neizmenjen stav po tom pitanju i odlučno traži da se Kosovo i Metohija odmah vrate u sastav matice Srbije a okupatorske NATO trupe odmah napuste teritoriju naše zemlje.

Tokom Petooktobarskog kontrarevolucionarnog puča razjarena reakcionarna banda , iskoristivši brojčanu premoć i izdaju počinjenu u vrhu službi bezbednosti i Vojske Jugoslavije, koordiniranu od strane zapadnog imperijalizma, zapalila je prostorije NKPJ koje su se tada nalazile u Nemanjinoj 34 u Beogradu, ali s obzirom da nije mogla da kontroliše vatru koju je izazvala razbežala se baš kao što to rade uplašene hijene. Počinioci tog krivičnog dela nisu privedeni pravdi do danas. Nakon Petooktobarske kontrarevolucije NKPJ staje u prve borbene redove snaga koje su se usprotivile potpunoj kapitalističkoj restauraciji, privatizaciji opštenarodne imovine, razbijanju SRJ a potom i zajednice Srbije i Crne Gore, procesu pridruživanja tamnici naroda Evropskoj uniji i saradnji sa neprijateljem našeg naroda i progresa, udarnom pesnicom zapadnog imperijalizma, NATO.

Nakon donošenja diskriminatorskih zakona o izborima i političkim partijama, koji onemogućavaju ravnopravno učešće u političkom životu Srbije , autentičnim borcima za interese radnog naroda ( nemogućnost registovanja u svojstvu političke partije i samostalnog izlaska na izbore zbog brojnih restriktivnih mera), Partija je 2012. godine proklamovala stvaranje Ujedinjenog fronta. Taj front treba da okuplja radnike, seljake, studente, omladinu, nezaposlene, penzionere i poštenu inteligenciju kao i sve istinski progresivne organizacije u Srbiji kako bi se podjednako, kako na uličnim protestima tako i na izborima suprotstavili antinarodnim merama buržoaskog pro-imperijalističkog režima u to vreme Borisa Tadića a sada Aleksandra Vučića. Tu liniju, NKPJ i SKOJ dosledno sprovode i danas nastupajući pod parolom „Ni Vučić ni DOS, već vlast radnog naroda“ jačajući je iz dana u dan u cilju ukidanja nepravednih eksploatatorskih društvenih odnosa i obnove naše domovine Jugoslavije.

Nije kraj, početak je!

Sekretarijat NKPJ,

01.07.2018.