MAKEDONIJA NIJE PRĆIJA GRČKE BURŽOAZIJE

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije osuđuje drska nastojanja grčke buržoazije u nametanju imena Makedoniji, koje njoj odgovara i kakvo ona smatra da treba da bude.


Ti drski nasrtaji, koji predstavljaju tipičan primer mešanja u stvari drugog naroda, dešavali su se i ranije ali je makedonski narod od njih adekvatno i efikasno bio zaštićen u periodu 1945.-1990. godine dok je Socijalistička Republika Makedonija bila federalna jedinica u okviru Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Nakon što je zapadni imperijalizam razbio našu domovinu SFRJ, zarad svojih hegemonističkih interesa a u Makedoniji vlast preuzeli antijugoslovenski i proimperijalistički orijentisani buržoaski nacional-separatisti koji su otcepili Makedoniju od Jugoslavije, te zaštite više nema i makedonoski narod je prepušten na milost i nemilost hirovima grčkog nacional-šovinizma. Koristeći svoj povlašćeni položaj, odnosno članstvo u imperijalističkim tvorevinama, NATO i Evropskoj uniji, grčka vladajuća buržaozija podgreva nacional-šovinističke strasti u Grčkoj shodno svojim političkim interesima. To rade sve političke partije izuzev NKPJ sestrinske, slavne Komunističke partije Grćke (KKE) koja se u konkretnom slučaju protivi bilo kakvom nametanju nepravednih rešenja.

NKPJ “opravdanje” grčke vladajuće buržaoazije da ime Makedonija pospešuje “iredentističke tendencije” i da je time ugrožen teritorijalni integritet Grčke smatra potpuno lažnim i besmislenim. Činjenica da u Grčkoj postoji oblast koja se zove Makedonija ne daje bilo kakvo pravo grćkoj buržoaziji da nameće ime i meša se u unutrašnje stvari Makedonije, nekadašnje jugoslovenske republike.

Sa druge strane, NKPJ se u potpunosti protivi antijugoslovenskoj i proimperijalističkoj politici vodećih makedonskih buržoaskih partija, u prvom redu VMRO-DPMNE i Socijaldemokratskog saveza Makedonije,okrenute prema pristupanju imperijalističkim tvorevinama poput EU i NATO, i konstatuje da je takva sveobuhvatna orijentacija suprotstavljena interesima radnog naroda Makedonije.

NKPJ poziva radničku klasu Makedonije da digne svoj glas protiv kapitalističke restauracije, težnji da Makedonija pristupi NATO i EU i zajedno sa svim drugim radnim ljudima Balkana zatraži odlazak NATO trupa iz regiona. NKPJ poručuje da je obnova socijalizma i federativne Jugoslavije, koju bi na dobrovoljnoj bazi sačinjavalo šest naroda i njihovih republika, jedino pravo rešenje u okviru koga Makedoniji niko ne bi mogao da nameće kako treba da se zove i bila bi u potpunosti zaštićena od bilo čijih nacional-šovinističkih nasrtaja .

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

21. maj 2018.