KOMUNISTI EVROPE NA SAMITU U BRISELU

U Briselu je u organizaciji Komunističke partije Grčke (KKE) održan samit radničkih i komunističkih partija Evrope na kojem se okupilo 33 predstavnika iz 27 evropskih zemalja.

Tema sastanka bila je klasno orjentisana politička borba i saradnja sa sindikatima i širorkim slojevima društva u cilju rušenja represivnog kapitalističkog sistema i izgradnje nove, socijalističke perpektive za sve narode starog kontinenta.

Samitu je prisustvovala i delegacija Nove komunističke partije Jugoslavije koju je predvodio sekretar za međunarodne odnose CK NKPJ, drug Marijan Kubik.

Samit je otvorio generalni sekretar KKE, drug Dimitris Kocumbas. On je u svom izlaganju istkao da cilj radničkih i komunističkih partija mora biti stvaranje organizacija koje će imati snažne osnove i uporišta u radničkom pokretu i širokim slojevima društva, dodajući, da se mora prevazići pogubna praksa birokratizacije i odvajanja od radničke baze koja je bila dominantna u praksi u mnogim radničkim i komunističkim partija u poslednjim decenijama.

Tokom samita delegacija NKPJ se susrela sa mnogim predstavnicima evropskih radničkih i komunističkih partija, razmenila mišljenje i predloge o novim oblicima saradnje. Posebno su bili značajni susreti sa Partijama Balkana i šireg regiona.

NKPJ istakla da je u narednom periodu važno okrenuti se stvaranju širokog fronta sa sindikatima, organizacijama i pojedinacima koji su okrenuti protiv represivnog kapitalističkog sistema.

Na kraju samita usvojena je Rezolucija solidarnosti sa narodom Sirije koji se nalazi u uslovima višegodišnjeg krvavog rata i stalnih imperijalističkih pritisaka.

Drugog dana, NKPJ je prisustvovala redovnom godišnjem zasedanju Inicijative radničkih i komunističkih partija Evrope na kojem je usvojen plan rada u narednom jednogodišnjem periodu.
Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije,

Beograd,

16. april 2018. godine