SKUP ZLOTVORA RADNOG NARODA

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije osuđuje održavanje Kopaonik biznis foruma na kome aktuelna buržoaska pro-imperijalistička vlast zajedno sa tajkunima, bankarima i neoliberalnim ekonomistima, u lagodnoj atmosferi uživanja u zimskim sportovima i drugim vidovima razonode kao i svake prethodne godine, osmišljava nove antinarodne i antiradničke mere.Takozvani „Srpski Davos“ tradicionalno okuplja predstavnike kapitalističke „elite“ na kome se donose smernice i zaključco na koji način pospešiti eksploataciju radničke klase u cilju ostvarivanja većih profitnih stopa i koje mere doneti kako bi se efekti svetske ekonomske krize prebacili na pleća naroda a unosne zarade stečene izrabljivanjem proletarijata bile zagarantovane. Poučene negativnim iskustvom svetskih kapitalističkih moćnika koji su se ma gde da se okupe bili suočeni sa pravdoljubivim demonstracijama radnog naroda te su doneli odluku da se okupljaju u izolovanom Davosu. Po istom principu, srpski kapitalisti svoj skup organizuju na Kopaoniku.

Da se ni ovaj skup na toj planini neće razlikovati od prethodnih po propagiranju antinarodnih i antiradničkih mera najbolje potvrđuje izlaganje Dušana Vujovića, ministra finansija Srbije koji je bezdušno i drsko izjavio da „neće dati saglasnost da plate i penzije rastu brže od rasta privrede“. Reč je o licemernoj izjavi koja za cilj ima da opravda antinarodnu politiku režima Aleksandra Vučića zasnovanoj na prodaji srpske privrede stranim i domaćim kapitalistima, zaduživanju kod lihvarskih međunarodnih finansijskih organizacija, servilnosti prema stranom eksploatatorskom kapitalu i domaćim tajkunima i nesposobnosti buržoaskih vlasti da vode privredu zemlje. Rast plata i penzija treba da bude usaglašen sa rastom životnih troškova i potrošačle korpe. Međutim, buržoaska vlada pod izgovorom da „ne može da se meša u tržišnu politiku“ dozvoljava domaćem i stranom privatnom kapitalu da povećava cenu svojih proizvoda i usluga a zaposlenima čija se primanja izdvajaju iz budžeta odobrava sramno niske plate koja kod većine zaposlenih ne prelaze iznad 30.000 dinara. Jedini razlog zbog čega se Vujović zalaže da plate i penzije ne budu podignute, a još uvek nisu vraćene na nivo pre smanjenja, je težnja da se obezbede sredstva za vraćanje dugova međunarodnim finansijskim lihvarskih organizacijama i da se budžet puni otimanjem od zarada radnih ljudi u javnom sektoru i penzionera a ne naplaćivanjem većih poreza stranim investitorima i domaćim kapitalistima. Naporitv, cilj Vučićevog buržoaskog režima i njenog glasnogovornika u Vladi, Dušana Vujovića je jasan, omogućiti stranim i domaćim privatnim poslodavcima ostvarivanje što većeg profita stečenog eksploatacijom tuđeg rada. Zbog toga Srbija ima najniže poreze za strane investitore u regionu, dozvoljava enormne kamate stranim bankama, daje subvencije kapitalističkim poslodavcima a jedino na čemu štedi su plate i penzije poštenih radnih ljudi. Privrednog rasta nema bez reindustrijalizacije zemlje a aktuelna buržaoska Vlada kao i one prethodne u poslednjih 18 godina ne samo da nisu uradile ništa na tom planu već su u potpunosti uništile domaću industriju. Konstatacija učesnika ovogodišnjeg Kopaonik biznos foruma da „privredu u buduće treba da gura privatni sektor“ najavljuje nove povlastice stranim i domaćim eksploatatorima i pripremu za privatizaciju najvećih javnih preduzeća Telekoma, Elektroprivrede Srbije, delova Železnice Srbije kao i prodaju onih preduzeća koja su i dalje u državnom vlasništvu poput RTB Bor, PKB-a, Azotare, Petrohemije, MSK Kikinde i drugih.

Radni narod Srbije kako bi sačuvao svoja radna mesta, kako bi sačuvao egzistenciju svojih porodica, kako bi obezbedio posao i bolju budućnost za svoju decu mora da se odlučno suprotstavi svim antinarodnim i antiradničkim merama koje se osmišljavaju na Kopaonik biznis forumu a sprovodi ih buržoaska Vlada Srbije. Jedini način da radni narod Srbije izbori bolju budućnost je stvaranje ujedinjenog fronta svih obespravljenih, kako kada je reč o protestima tako i u nastupu na izborima. Jedna od neizbežnih faza u toj borbi će zahtevati i stvaranje masovnog protestnog pokreta koji će se retrogradnim odlukama donetim na Kopaonik biznis forumu suprotstaviti na ulicama svim legalnim sredstvima.

Dole sa “Srpskim Davosom”!

Za Ujedinjeni front radnog naroda! Živela borba radničke klase protiv eksploatacije i imperijalizma!

Selretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

06. mart 2018. godine