DELEGACIJA AMBASADE DNR KOREJE U POSETI NKPJ

U nedelju 4. marta, u prostorijama Centrale Nove komunističke partije Jugoslavije bio je priređen prijem delegaciji ambasade DNR Koreje iz Bukurešta u čijoj je prinadležnosti i diplomatska misija DNR Koreje na teritoriji Srbije.

Delegaciju su činili Njegova ekselencija ambasador, drug Ri Pjong Du i Treći sekretar ambasade drug Kim Hjon Song. Korejsku delegaciju je primio Generalni sekrtar NKPJ, drug Aleksandar Banjanac, Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, i predstavnici Sekretarijata NKPJ.

Kao i uvek kada povodom dipolomatskih aktivnosti i obaveza boravi u Beogradu, Korejska delegacija obavezno u svoju agendu uvrsti i posetu bratskoj NKPJ.

I ovog puta to je bila prilika da s njihove strane čujemo iskrene zahvalnice za podršku i neskirivene simptaije koje naša Partija i naš narod ispoljavaju prema narodu Koreje i njihvoj hrabroj borbi za svoju nezavisnost i slobodu. Takođe, ponovljen je poziv rukovodstvu naša Partije da u što bližoj budućnosti poseti DNR Koreju.

Sa strane NKPJ, drug Genralni sekretar Aleksandar Banjanac je preneo česitkte na uspesima koje Koreja čini u odbrani svoje zemlje, u njenim odlučnim namerama uprkos drskim Američkim pretnjama koje uključuju i pretnje nuklearnim ratom. Predstavnicima ambasade prenete su informacije o aktivnostima NKPJ i SKOJ-a, s posebnom analizom izbora u Beogradu. Takođe, predložene su i brojne zajedničke aktivnosti, a drugovi Ri Pjong Du i Kim Hjon Song su posebno bili zainteresovani za organizovanje tribina o obrazovnom sistemu u DNR Koreji, o napretku vojne i odbrambene tehnologije njohove zemlje, o bogatom kulturnom nasleđu i drugim temama.

U srdačnoj i prijateljskoj atmosferi zaključen je razgovor koji je potvrdio važnost i snagu internacionalizma kojim se rukovodimo u našoj zajedničkoj borbi.Sekretarijat NKPJ,

Beograd,

05. mart 2018.