GODIŠNJA KONFERENCIJA NKPJ

Redovna godišnja konferencija Nove komunističke partije Jugoslavije (NKPJ) održana je 13. januara u Beogradu, u hotelu "Slavija", simboličnom mestu gde je osnovana Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista) 1919. godine.

U radu konferencije učešće su uzeli članovi Centralnog komiteta, okružnih i pokrajinskih komiteta. Radom Konferencije rukovodio je generalni sekretar NKPJ drug Aleksandar Banjanac koji je podneo izveštaj o radu NKPJ u prethodnoj godini sa kritičkim ostvrtom na sve probleme u radu, propuste i uspehe. On je ocenio da uprkos brojnim subjektivnim i objektivnim problemima sa kojima smo se suočili u 2017. godini i sa još većim izazovima pred nama, NKPJ ulazi u nove bitke sa puno optimizma i borbenog poleta.

Godina u koju smo ušli svakako je godina koja nosi mnogo simbolike zbog značajnih jubileja iz istorije svetskog i jugoslovenskog radničkog pokreta, ali glavne aktivnosti NKPJ biće pre svega usmerene na socijalna pitanja i položaj radničke klase, radnih ljudi, poljoprivrednih proizvođača, studenata i omladine. NKPJ čine mnogi mladi ljudi, radnici i studenti koji se u svakodnevnom životu susreću sa ozbiljnim egzistencijalnim problemima kao i ogromna većina naših građana. Naš cilj je da sa ljudima gradimo društvo dostojno čoveka, naglašeno je na Konferenciji.

Konferencija je razmatrala niz konkretnih organizacionih i kadrovskih pitanja, kao i pitanja vezana za jačanje unutar partijske discipline članova.

U izlaganju o planovima rada kao centralna tačka u radu NKPJ postavljeni su izbori za grad Beograd. NKPJ je oktobru 2017. godine objavila svoju polaznu platformu za beogradske izbore na kojoj će bazirati svoje učešće na ovim izborima koji nas očekuju u martu. Konferecija je usvojila zaključak da NKPJ pozove sve progresivne organizacije, udruženja, partije i pojedince da se ujedine oko jednog cilja - pobede na lokalnim izborima za grad Beograd i vraćanja grada Beograda u ruke njenih građana, a ne tajkuna i političkih manipulatora. Ova borba neće biti laka, kao ni jedna pre, a ni jedna posle toga, ali će biti značajan korak u izgrađivanju narodnog antikapitalističkog fronta i njegovoj pobedi.

Konferencija je zatvorena izvođenjem "Internacionale", borbene himne NKPJ.

CK NKPJ,

Beograd,

14. januar 2018.