KONCESIJA ŠTETNA PO NAROD I DRŽAVU

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije protestuje protiv sramne odluke buržoaske pro-imperijalističke Vlade Srbije da koncesiju za upravljanje Aerodromom “Nikola Tesla” u Beogradu da francuskoj kompaniji “Vinči erports”.Zahvaljujući toj odluci, pogubnoj po interese države i građana Srbije, za naknadu od svega 501 milion evra, francuski buržoaski poslodavac će u narednih 25 godina imati pravo upravljanja i ubiranje veoma unosnog profita (višestruko većeg od novca datog za koncesiju) na surčinskom aerodromu, koji je svojim znojem i krvlju izgradila radnička klasa Jugoslavije . Ta odluka takođe, omogućava eksploataciju tuđeg rada od strane stranog koncesionara a profit koji ostvaruje to preduzeće neće više završavati u državnoj kasi već u privatnim džepovima i biće iznesen iz zemlje.

Davanje Aerodroma “Nikola Tesla” u koncesiju potpuno je pogrešan potez i iz niza drugih razloga. Naime, surčinski aerodrom je jedno od najuspešnijih državnih preduzeća koje veoma dobro posluje i redovno ostvaruje dividendu, odnosno pored poreza u državnu kasu sliva i profit koji ostvaruje. Srbija će davanjem Aerodroma “Nikola Tesla” u koncesiju biti oštećena jer to preduzeće zarađuje dovoljno da bi moglo da izvrši sve potrebne modernizacije a zarada koju ostvaruje je bar duplo veća od sredstava koje koncesionar plaća za njegovo korišćenje u narednih 25 godina. Ustupanje aerodroma u koncesiju se pokazao kao veoma loš poslovni potez u svim zemljama bivše Jugoslavije što je jasan pokazatelj da će se i surčinski aerodrom naći u takvoj situaciji. Dolazak stranog privatnog koncesionara znaći neminovno otpuštanje jednog broja zaposlenih u preduzeću i poskupljenje usluga koje taj aerodrom pruža.

Davanje u koncesiju Aerodroma “Nikola Tesla” samo je jedan u nizu pogubnih poteza buržoaske pro-imperijalističke Vlade kojim se vredna imovina građana Srbije predaje u ruke eksploatatorskog krupnog kapitala po nalogu lihvarskih međunarodnih finansijskih organizacija poput MMF-a i Svetske banke.

NKPJ zahteva od Vlade Srbije da odmah ukine pogrešnu i štetnu odluku o davanju surčinskog aerodroma u koncesiju. To preduzeće mora da ostane u vlasništvu države, da donosi dividende budžetu i ne samo da nijedan radnik ne sme biti otpušten već treba zaposliti i nove kako bi Aerodrom “Nikola Tesla” još uspešnije funkcionisao i poslovao.

“Vinči erports” dalje ruke od Aerodroma “Nikola Tesla”!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

6. januar 2018. godine