PRIPREMLJENI NOVOGODIŠNJI KALENDARI

U prostorijama centrale naše Partije, danas je održano prednovogodišnje druženje, koje je bilo prilika da se još jednom okupimo u ovoj godini, da sumiramo neke od rezultata odlazeće2017., kao i da okupljeni preuzmu novogodišnje kalendare.

Pripremljene su dve verzije, zidni i džepni kalendari. Oni su tematski odrađeni, s portretima klasika naučnog socijalizma Karla Marksa, premda ćemo u 2018. obeležiti važan jubilej - 200 godina od rođenja Marksa. Na zidnim kalendarima su označeni važni datumi za istoriju borbe naše Partije, i uopšte za istorijat organizovane borbe radničkog pokreta, a povodom kojih održavamo različite manifestacije u godini.

Za nabavku kalendara nam se možete obratiti preko naših kontakata navedenih u kontakt stranici partijskog sajta, a preporučena donacija za naknadu za izradu kalendara je 300 dinara za zidne i 10 dinara za džepne kalendare.

Sekretarirajt NKPJ,

30.12.2017.