GODIŠNJA KONFERENCIJA NKPJ

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) održaće Godišnju konferenciju na samom početku iduće 2018. godine, u subotu 13. januara, u 12 časova u hotelu Slavija u Beogradu.To će biti prilika za analizu delovanja Partije i partijskih organa tokom 2017., kao i da se utvrdi plan aktivnosti za nastupajuću 2018.

Glavni akcenat je na organizacionim pitanjima, kao i temi predstojećih izbora u Beogradu.

Pravo učešća u radu Godišnje konferencije u svojstvu delegata imaju svi članovi Centralnog komiteta, sekretari pokrajinskih i okružnih komiteta.

Sekretarijat NKPJ,

29. 12. 2017.