STEČAJ U „GOŠI“ STOPIRATI, PLATE RADNICIMA IZMIRITI

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije osuđuje odluku buržoaskih sudskih organa o otvaranju stečaja u Fabrici šinskih vozila „Goša“ u Smederevskoj Palanci.Tom apsolutno nepotrebnom i grozomornom odlukom buržoaska vlast je bez posla ostavila 320 radnika a njihovim porodicama ugrozila egzistenciju. Naprednjački režim se odlučio na stečaj u „Goši“ iz dva razloga. Prvi je težnja da se fabrika privatizuje budzašto iz stečaja a ako se ne uspe u tome da se njena imovina rasproda domaćem i stranom privatnom kapitalu. Drugi razlog je težnja buržoaske vlasti da kao servis krupnog kapitala pomogne aktuelnom vlasniku kiparskoj firmi Lisnart ( za koju se u štampi može pročitati da iza nje stoji bivši vlasnik slovačka kompanija ŽOS Trnava) da ne plati zaostala dugovanja prema radnicima u iznosu od 400 do 600 hiljada dinara po osobi. Naime, nakon što je ŽOS Trnava prodao fabriku Lisnartu novi poslodavac se obavezao da će nadoknaditi zaostale plate međutim isplatio je samo jednu trećinu preuzetih dugovanja prema radnicima.

Odluka o otvaranju stečaja je pogrešna zato što je „Goša“ imala ugovorene poslove iz kojih je mogla da finansira svoje dalje poslovanje, izmiruje obaveze prema državi i isplaćuje lične dohodke i doprinose zaposlenima.Međutim, umesto da zakonski goni slovačkog buržoaskog poslodavca zbog neisplaćenih zarada radnicima, da raskine kupoprodajni ugovor zbog nepoštovanja obaveza koje je kupac prilikom privatizacije preuzeo na sebe, buržoaska naprednjačka vlast je dozvolila da fabrika dobije novog privatnog vlasnika koji ne samo da nije pokrenuo proizvodnju i izmirio dugovanja prema radnicima već je pristao da fabrika ode u stečaj.

NKPJ od nadležnih organa u Srbiji zahteva da se stečaj u „Goši“ odmah poništi. Država je dužna da preuzme fabriku koju je strani privatni kapital upropastio. Vlast u Srbiji je dužna da sudski goni ŽOS Trnavu i Lisnart i da traži da te dve privatne firme odmah isplate sva zaostala dugovanja prema radnicima „Goše“. Na ćelo „Goše“ država mora da postavi sposoban i profesionalan menadžment koji će tu fabriku izvesti na „zelenu granu“. Svi otpušteni radnici treba odmah da se vrate na svoje poslove u fabriku.

NKPJ poziva hrabre radnike „Goše“ koji su mesecima štrajkovali tražeći da im se isplate zaostale zarade i opstanak fabrike da ne klonu duhom već da svoju borbu protiv stečaja nastave još odlučnije i u savezu sa svim drugim potlačenim i obespravljenim radnicima Srbije. NKPJ poziva celokupnu progresivnu javnost da digne svoj glas protiv stečaja u „Goši“ i da stane rame uz rame sa radnicima te fabrike u borbi za njeno očuvanje. Samo u ujedinjenom frontu, samo objedinjavanjem svojih borbi protiv kapitalističke tiranije radni narod Srbije će se izboriti za svoju egzistenciju i stvaranje uslova za bolji život.

Buržoasko pravosuđe dalje ruke od „Goše“!

Fabrike radnicima, stop stečaju i privatizaciji!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

20. 11. 2017.