ZLOČINE ČINILI OKUPATORI A NE PARTIZANI

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) ističe da otkrivanje Spomen obeležja Podunavskim Švabama predstavlja još jedan pokušaj prekrajanja istorije u Drugom svetskom ratu i bacanje ljage na časnu Narodno-oslobodilačku borbu jugoslovenskih naroda, među njima i srpskog.NKPJ žali svaki nevino izgubljeni život u NOB-u, pa tako i svih nemačkih civila u Vojvodini i Slavoniji, ali sa gnušanjem odbacuje bezočne laži da je u Bačkom Jarku postojao „koncentracioni logor“ u kome je zbog navodnog „mučenja i izgladnjivanja umrlo 7.000 nemačkih žena i dece“. Taj bestidni pokušaj blaćenja narodnih vlasti iz perioda postojanja naše socijalističke domovine Jugoslavije je očit primer istorijskog revizionizma koji ima jasne antikomunističke korene kako kod vladajuće buržoazije u Berlinu tako i kod one u Beogradu.

Narodne vlasti socijalističke Jugoslavije nikada nisu represirale nijednog nevinog Nemca a naročito ne žene i decu. Zaslužena kazna je sustigla samo izdajnike nemačkog naroda i Jugoslavije takozvane „kulturbundovce“ koji su se priključili nacističkom okupatoru. Mnogi od njih su bili pripadnici zloglasne SS jedinice „Princ Eugen“ čuvene po brojnim zverstvima. Klevete na račun partizanskog pokreta koji je navodno ubijao i mučio nemačke civile je zamena teza u kojoj se žrtva pokušava načiniti zločincem.

Činjenice govore da je najveći broj vojvođanskih Nemaca pobegao nakon povlačanja naci-fašističkog okupatora. Svi oni koji su ostali a nisu učestvovali u okupaciji i okrvavili ruke su nastavili u miru i slobodi da žive u socijalističkoj Jugoslaviji. Imovina im nije oduzimana, to je bio slučaj samo sa onima koji su služili okupatoru. Fabrike i privatna preduzeća istina jesu nacionalizovani uz naknadu, nemačkim kapitalistima državljanima Jugoslavije, ali ne zato što su bili Nemci već zato što su bili klasni neprijatelji i bogatili su se eksploatacijom tuđeg rada. Ista sudbina je zadesila i srpske i sve druge kapitaliste koji su pre Drugog svetskog rata drali kožu sa leđa proletarijata. Iako je jedan deo Nemaca u Vojvodini i Jugoslaviji prišao nacističkom okupatoru , najpošteniji i najveći sinovi nemačkog naroda su se protiv okupatora i fašista borili u slavnom partizanskom odredu „Ernest Telman“ koji je bio isključivo sastavljen od etničkih Nemaca. Oni koji su preživeli rat uživali su veliko poštovanje i blagodeti socijalizma.

NKPJ ističe da je ovo samo jedan u nizu pokušaja istorijskog revizionizma iz perioda Drugog svetskog rata ali da bez obzira na sve klevetničke pokušaje slavna Narodno-oslobodilačka borba neće biti okaljana. Istina je samo jedna, a to je da su jedini oslobodioci u Drugom svetskom ratu na ovim prostorima bili jugoslovenski partizani te da oni nisu činili bilo kakve zločine već su se borili i pobedili one koji su to bestidno činili.

Stop istorijskom revizionizmu!

Slava neokaljanom jugoslovenskom partizanskom pokretu!

Slava partizanskom odredu „Ernest Telman“!

Slava svim palim nemačkim partizanima!

Živela zajednička borba radničke klase Srbije i Nemačke!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

7. maj 2017. godine