ODRŽANA AKADEMIJA POVODOM 147 GODINA OD ROĐENJA LENJINA

11. aprila u prostorijama Nove komunističke partije Jugoslavije održana je akademija povodom 147 godina od rođenja Vladimira Iliča Lenjina. Akademija je imala i kulturni i politički karakter.Okupljenima u Sali „Novi svet“ prvo se obratio član sekretarijata SKOJ-a, Milan Petković, koji se u svom izlaganju osvrnuo na značaj Lenjina u teorijskom i praktičnom razvoju socijalističke ideje. Nakon njega govorio je prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić, koji je govorio o praktičnom značaju Lenjinovog rada za nas danas, povezivajući prethodni govor sa današnjim političkim okolnostima. Poslednji govor na skupu održao je bivši generalni sekretar, sada član sekretarijata NKPJ, drug Batrić Mijović, koji je izneo neke od najvažnijih istorijskih činjenica iz Lenjinovog života i revolucionarnog rada.

Skup je zatvorila drugarica Ana Ručnov, članica sekretarijata NKPJ, recitovanjem poezije o Lenjinu.

Sekretarijat NKPJ,

23. 04. 2017.