SURČIN PRIPADA NARODU A NE KONCESIONARU

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije protestuje protiv štetne odluke buržoaske pro-imperijalističke Vlade Srbije da raspiše javni poziv za koncesiju Aerodroma “Nikola Tesla” u Beogradu.Ako se težnje Vučićeve vlade na tom planu ostvare strani privatni koncesionar bi u narednih 25 godina dobio pravo na upravljanje i ubiranje profita na surčinskom aerodromu koji je svojim znojem i krvlju izgradila radnička klasa Jugoslavije . Ta odluka bi omogućila eksploataciju tuđeg rada od strane stranog koncesionara a profit koji ostvaruje to preduzeće ne bi više završavao u državnoj kasi već u privatnim džepovima i bio bi iznesen iz zemlje.

Davanje Aerodroma “Nikola Tesla” u koncesiju bio bi pogrešan potez i iz niza drugih razloga. Surčinski aerodrom je jedno od najuspešnijih državnih preduzeća koje veoma dobro posluje i redovno ostvaruje dividendu, odnosno pored poreza u državnu kasu sliva i profit koji ostvaruje. Srbija bi davanjem Aerodroma “Nikola Tesla” u koncesiju bila oštećena jer to preduzeće zarađuje dovoljno da bi moglo da izvrši sve potrebne modernizacije a zarada koju ostvaruje je bar duplo veća od sredstava koje bi koncesionar platio za njegovo korišćenje u narednih 25 godina. Ustupanje aerodroma u koncesiju se pokazao kao veoma loš poslovni potez u svim zemljama bivše Jugoslavije što je jasan pokazatelj da surčinski aerodrom nikako ne bi smeo da se nađe u takvoj situaciji. Dolazak stranog privatnog koncesionara sigurno bi značio otpuštanje jednog broja zaposlenih u preduzeću i poskupljenje usluga koje taj aerodrom pruža.

Raspisivanje koncesije za Aerodrom “Nikola Tesla” je samo jedan u nizu pogubnih poteza buržoaske pro-imperijalističke Vlade kojim se vredna imovina građana Srbije predaje u ruke eksploatatorskog krupnog kapitala po nalogu lihvarskih međunarodnih finansijskih organizacija poput MMF-a i Svetske banke.

NKPJ zahteva od Vlade Srbije da odmah ukine neispravnu i štetnu odluku o davanju surčinskog aerodroma u koncesiju. To preduzeće mora da ostane u vlasništvu države, da donosi dividende budžetu i ne samo da nijedan radnik ne sme biti otpušten već treba zaposliti i nove kako bi Aerodrom “Nikola Tesla” još uspešnije funkcionisao i poslovao.

Dalje ruke od Aerodroma “Nikola Tesla”!

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

18. 02. 2017. godine