99 GODINA OD VELIKOG OKTOBRA

Nova komunistička partija Jugoslavije i Savez komunističke omladine Jugoslavije organizovali su 07. novembra Svečanu akademiju povodom 99. godišnjice Velike oktobarske socijalistčke revolucije.U sedištu partije, u sali „Novi svet“ je u svečanom duhu ne samo obeležena 99. godišnica najvećeg događaja u istoriji ljudske civilizacije, već je i najavljeno da će Partija i SKOJ nastupajuću godinu proglasiti godinom velikog jubileja – 100. godišnjice Velikog oktobra. Time će kroz naše aktivnosti, političke izjave i javne nastupe biti posebno istaknut značaj jubileja i veličina istorijskog događaja kakva je bila Oktobarska revolucija.

Prisutnima na akademiji su se obratili Prvi sekretar SKOJ-a drug Aleksandar Đenić, Izvršni sekretar Partije drug Aleksandar Banjanac i Generalni sekretar NKPJ drug Batrrić Mijović.

Svi govornici su istakli velika očekivanja vezana za godinu jubileja, koja će se poklopiti i sa 25. godišnjicom obnove SKOJ-a, što je posebno istakao drug Đenić, ali je naravno bilo i reči o aktuelnostima u zemlji i svetu, kao i o najavama novih aktivnosti koje će realizovati NKPJ i SKOJ.

Posle govora usledila je iscrpna diskusija u kojoj su svi prisutni članovi partije mogli učestvovati koja se tiče plana za obeležavanje jubilarne godišnjice Velike oktobarske socijalistčke revolucije. Predloženi plan koji je prošao kroz diskusiju će još jednom biti razmotren i definitivno usvojen na predstojećoj partijskoj konferenciji, posle čega ćemo taj plan i objaviti.

Sekretarijat NKPJ,

08. 11. 2016.