RADNIČKI BATALJON SAČINJAVALI PONOSNI KOMUNISTI

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije protestuje što su sa poštanske marke štampane povodom 75. godina od osnivanja Užičke republike sramno izostala obeležja partizanskog oslobodilačkog pokreta i crvena zvezda petokraka.Taj drski incident predstavlja još jedan kontinuirani pokušaj istorijskog revizionizma, odnosno skrivanja činjenice da je narodno - oslobodilačku borbu u Drugom svetskom ratu na našim prostorima predvodila slavna Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) a da je jedini antifašistički pokret bio partizanski. Tumačenje Nikole Gogića, direktora Narodnog muzeja u Užicu, odgovornog za sadržaj na toj prigodnoj poštanskoj marki, da je zvezda petokraka izostala zato što je svega “petoro ili šestoro” boraca Radničkog bataljona bilo u članstvu KPJ je potpuno lažljivo, smešno i bezobrazno. Užičku republiku je stvorio partizanski oslobodilački pokret predvođen Komunističkom partijom Jugoslavije. Užice je te 1941. godine bio jedini grad u Evropi, ne računajući prostor Sovjetskog Saveza, na čijoj teritoriji je proslavljena Velika Oktobarska Socijalistička Revolucija. Radnički bataljon bio je sastavljen od klasno najsvesnijih pripadnika NOP-a iz Užica i upravo zbog proleterskog karaktera jedinice, visoke klasne svesti njegovih boraca i činjenice da su je sačinjavali isključivo članovi i kandidati za članastvo u KPJ, SKOJ kao i dokazani predratni simpatizeri komunističkog pokreta , dobio je zadatak da štiti odstupnicu Vrhovnom štabu.

Pokušaj omalovažavanja i negiranja rukovodeće uloge KPJ u stvaranju Užičke republike i bitki na Kadinjači ne predstavlja samo istorijski revizionizam već i drsko vređanje poginulih koji su svi od reda bili na liniji Partije i SKOJ-a. Kao neko ko je na čelu ugledne institucije poput Narodnog muzeja u Užicu Nikola Gogić bi morao da ima dovoljno opšteg obrazovanja da zna da crvena zvezda petokraka nije samo komunistički već i antifašisčki simbol prihvaćen kao takav širom sveta. Sasvim je jasno da se ovde ne radi o neznanju već o najgorem obliku antikomunizma i četništva rukovodstva Narodnog muzeja u Užicu. Zbog toga NKPJ zahteva momentalnu ostavku direktora Nikole Gogića.

NKPJ poručuje da je ovaj najnoviji kao i svi ostali pokušaji revizije istorije jalov i bezuspešan jer činjenicu da su partizani predvođeni KPJ jedini oslobodioci, i da je narodno-oslobodilačka borba ujedno bila i socijalistička revolucija nikakve laži ne mogu promeniti.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

5. oktobar 2016. godine