ODMAH ZAUSTAVITI PRIVATIZACIJU GALENIKE

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) od nadležnih u Srbiji traži da se odmah zaustavi tenderski proces za prodaju Galenike, to jest da se prekine sa privatizacijom te fabrike lekova.U slučaju da Galenika dospe u ruke privatnog vlasnika to bi dovelo do eksploatacije tuđeg rada i smanjenja prihoda u budžetu Srbije ali i do povećanja cene lekova. Takođe, privatizacija fabrike bi automatski značila i otpuštanja jednog broja zaposlenih kako bi se smanjili „rashodi“ odnosno povećao profit privatnog vlasnika. Cilj stranog kapitala nije da donese već da odnese, odnosno da ostvari ogroman profit, tako da privatizaciju kako te za Srbiju strateški važne fabrike tako i svih ostalih odmah treba otkazati.

Pobednik na tenderu za privatizaciju 25 odsto akcija Galenike za sumu od svega sedam miliona evra dobija pravo upravljanja fabrikom čime faktički postaje i njen vlasnik. Na taj način bi za budzašto bila prodata imovina koju su decenijama stvarali ne samo zaposleni u fabrici već i svi građani naše socijalističke domovine Jugoslavije koju je zarad interesa multinacionalnog kapitala razbio zapadni imperijalizam. Da besmislica u ekonomskom smislu bude još veća, nakon pet godina bi bila sprovedena nova privatizacija, ovog puta većinskog dela fabrike, a manjinski partner koji je za mizernu sumu kupio akcije, dobio bi pravo da deli dobit od prodaje. Na taj način bi ostvario daleko veću zaradu od novca koji je dao za preuzimanje akcija Galenike.

NKPJ ističe da svaka privatizacija predstavlja legalizovana pljačka imovine koju je stvarao radni narod socijalističke Jugoslavije. Shodno tome NKPJ zahteva od Vlade Srbije da odmah poništi proces privatizacije kako Galenike tako i svih drugih preduzeća u našoj zemlji. Galenika i druga preduzeća u Srbiji treba da nastave rad u državnom odnosno opštenarodnom vlasništvu a njima bi trebalo da rukovodi profesionalan i iskusan menadžment a ne kadrovi buržoaskih pro-imperijalističkih partija na vlasti koji su krivi za uništavanje i obezvređivanje srpske privrede.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

15. avgust 2016. godine