PONIŠTITI PRIVATIZACIJU ŽELEZARE SMEDEREVO

Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) najoštrije protestuje protiv prodaje Železare Smederevo kineskoj kompaniji Hestil i traži da se taj ugovor štetan po interese kako zaposlenih tako i građana odmah poništi.Buržoaski pro-imperijalistički režim Aleksandra Vučića prodao je Železaru Smederevo za sumu od 46 miliona evra koja je višestuko niža od prave vrednosti te čeličane. Privatizacija Železare koju je krvlju i znojem stvarala radnička klasa Juguslavije, predstavlja nenadoknadiv gubitak za Srbiju jer građani ostaju bez vredne imovine i strateški važne fabrike. Umesto da upravlja Železarom i ostvaruje dobit koja bi bila uplaćivana u budžet i korišćena za potrebe zdravstva, školstva i socijale buržoaska pro-imperijalistička Vlada Srbije je fabriku prodala budzašto omogućivši iznošenje profita iz zemlje i eksploataciju tuđeg rada.

NKPJ izražava najdublje razočarenje i negodovanje što privatizaciju Železare vrši, odnosno postaje njen kapitalistički gazda, državna kompanija iz socijalističke Kine. NKPJ smatra da je takva orijentacija kineskih vlasti nespojiva sa proklamovanom socijlističkom ortijentacijom te zemlje i naglašava da ekonomska politika koja praktikuje ostvarivanje profita eksploatacijom tuđih resursa i radne snage ozbiljno u sve većoj meri krnji ugled koji Narodna Republika Kina ima u progresivnom klasno svesnom međunarodnom radničkom pokretu. NKPJ jeste za ekonomsku saradnju sa Kinom i svim drugim zemljama kroz stvaranje mešovitih preduzeća gde se profit deli shodno ulaganjima ali nikako ne prihvata privatizaciju privrede Srbije.

NKPJ ističe da kupoprodajni ugovor veoma loš jer ne garantuje da će u fabrici nakon što je Hestil preuzme u junu na svojim radnim mestima ostati svih 5.000 radnika niti im garantuje plate koje sada imaju. Sasvim je logično da će se kupac odlučiti na smanjenje broja radnika a verovatno i plata kako bi povećao svoj profit.

NKPJ od Vlade Srbije zahteva da momentalno prekine retrogradni proces privatizacije kao i da poništi privatizaciju Železare Smederevo i svih drugih prodatih preduzeća. Vlada je dužna da na njihovo čelo postavi profesionalan menadžent koji bi znao njima da upravlja na adekvatan način kako bi se ostvarivala dobit, isplaćivale plate, zapošljavali novi radnici i redovno izmirivale obaveze prema državi.

Sekretarijat Nove komunističke partije Jugoslavije

Beograd,

28. april 2016. godine