146 GODINA OD ROĐENJA LENJINA I 100 OD ROĐENJA IVE LOLE RIBARA

U susret godišnjicama rođenja velikana i vođa našeg pokreta, Vladimira Iljiča Lenjina koju obeležavamo svake godine 22. aprila i Ive Lole Ribara, koju obeležavamo 23. aprila, Nova komunistička partija Jugoslavije (NKPJ) i Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) organizovali su Svečanu akademiju u njihovu čast.Svečana akademija je održana 21. aprila u sedištu Partije i SKOJ-a, u sali Novi Svet.

U dobroj atmosferi, uz iscrpne referate o stvaralačkim i revolucionarnim doprinosima dvojice velikana, priređen je umetnički program sa probranim recitacijama o inspirišućim podvizima ljudi koji su svoje živote posvetili plemenitom cilju proleterske stvari, slobode, solidarnosti i napretka. Za taj deo programa zadužene su bile drugarice članice sekretarijata naše Partije, Vesna Milunović i Ana Ručnov.

Posebno izlaganje posvećeno specijalno važnom jubileju, 100. godišnjici rođenja Ive Lole Ribara, održao je Prvi sekretar SKOJ-a, drug Aleksandar Đenić. Đenić je u svom govoru istakao kako se mi s ponosom sećamo legendarnog sekretara SKOJ-a, koji je i svoj život dao u borbi protiv fašizma, u borbi za bolji svet i slobodnu domovinu. Istakao je da je SKOJ doneo odluku da čitavu 2016. godinu posveti sećanju na ovog velikana omladinskog revolucionarnog pokreta, da je s tim u vezi doneta odluka da se ponovo pokrenuta partijska škola nazove u njegovu čast „Ivo Lola Ribar“. Đenić je najavio i niz drugih manifestacija kojima će SKOJ i Partija u toku ove godina izraziti dužno poštovanje i počast Loli.

Izvršni sekretar Partije, drug Aleksandar Banjanac u govoru koji je usledio posle Đenićevog, istakao je važnost i aktuelnost dela Lenjina i Lole, istakao je da ćemo mi na našim svečanim akademija i drugim manifestacijama iznova i iznova ponavljati važne lekcije o teoretskom, naučnom, istorijskom, političkom i aktivističkom doprinosu istaknutih ličnosti koje nadahnjuju i našu savremenu borbu, a o kojima je bilo reči tokom uvodnih referata. U vezi sa savremenom borbom komunista u našoj zemlji i svetu, Banjanac je istakao niz aktuelnosti, kao i poziv za izlazak na Prvomajske demonstarcije i obeležavanje Dana pobede, 09. maja.

U završnici akademije reč je uzeo Generalni sekretar naše Partije, drug Batrić Mijović. Mijović se posebno osvrnuo na predstojeće izbore povodom čega je ponovio poziv za bojkot republičkih i podršku progresivnima narodnim opcijama na lokalu, u nekoliko opština. Mijović je istakao kako je nezadovoljstvo i nepoverenje prema buržoaskim partijama ogromno, kako će izlaznost zasigurno biti ispod polovična, i to posebno i najočiglednije među mladima. Budućnost sreću i pravdu tražiti u ovakvom sistemu, jednako je potrazi za vodom u pustinji. Nema i ne može biti socijalne pravde i napretka bez socijalizma. Zato nek je slava i hvala stvaraocima socijalizma i nadi čovečanstva u mladost i budućnost sveta, istakao je Mijović.

Posle Svečane akademije nastavljeno je druženje u prostrijama Partije i SKOJ-a, tokom kojeg je promovisan i novi broj omladinskog lista „Glasnik SKOJ-a“.

Sekretarijat NKPJ,

Sekretarijat SKOJ-a,

Beograd,

22. 04. 2016.