РЕГИСТРАЦИЈА НКПЈ

2009. године Скупштина Републике Србије је донела злогласни Закон о политичким странкама, који у много чему предстваља савремену „Обзану“. Закон је првенствено уперен против комуниста са циљем да онемогући учешће на изборима јединој истинској опозицији буржоаским партијама, тј буржоаском систему. Овим законом НКПЈ је избрисана с листе регистрованих партија а за поновно регистровање је неопходно сакупити 10.000 потписа и оверити их код надлежних органа, што је по себи драконски предуслов за политичко организовање. Тиме овај Закон у својој суштини представља и један неуставни акт који је дакле, парадоксално, чак у супротности и са врхунским буржоаским правним актом.

Нова комунистичка партија Југославије учешће у парламентерној борби види не као свој циљ, већ као средство за досезање гласне говорнице с које се можемо обратити радном народу. Зато ми не одустајемо од регистрације партије иако по условима које нисмо могли да бирамо и на њих утичемо.

Важно је да сваки члан и симпатизер испуне образац бр.3 за регистрацију Партије и овере га у што краћем року у месној канцеларији, општини или суду. Једну оверену копију коју потписник добија натраг приликом овере треба доставити централи Партије.

Од испуњења овог важног задатка зависи да ли ћемо на следећим изборима у парламентарном надметању имати поново једну истински пролетерску опцију или не.

ЗАТО ЈЕ ДА ВАЖНО ДА СВОЈ ПОТПИС ОВЕРИШ И ТИ!