КОНТАКТ

Важно је борити се. Ко се боји тај и побеђује, Без борбе нема ни победе. Свако од нас може и мора нешто да учини како бисмо живели животе вредне живљења. НКПЈ нема никакав други интерес од интереса радних људи, свих који живе поштено од свог рада, од армије незапослених која се стално увећава, од студената и ђака који морају имати право на бесплатно, квалитетно и свима доступно образовање, од жена, од сељака, пензионера…

НКПЈ ЈЕ РЕВОЛУЦИОНАРНА ПАРТИЈА ПРОЛЕТЕРИЈАТА, ПАРТИЈА БОРБЕНОГ РАДНОГ НАРОДА, ПАРТИЈА ПРОГРЕСИВНИХ ЉУДИ. ЗАТО ЈЕ ВАЖНО ДА СЕ У НКПЈ УЧЛАНИШ И ТИ!

Контактирајте нас. За све информације, све сугестије, савете, уколико желите да помогнете Партију, уколико имате проблем на радном месту, уколико желите да се организујете а незнате како, уколико желите да оснујете одбор Партије у вашем месту, свакодневно су вам на располагању наши контакти. Радо време партијске централе у Београду, као и већине месних одбора је сваким радним даном од 08. до 16. часова.

НКПЈ ЦЕНТРАЛА – Устаничка 17, 11000 Београд

e-mail: int_nkpj@yahoo.com

тел: +381 11 2400628

моб: +381 61 6769577

факс: +381 11 2400640